Thứ 305072022

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiêm Công nghệ THPT (Phần IV)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiêm Công nghệ THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Công nghệ lớp10, 11, 12THPT. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Các SKKN đều đã qua thẩm định

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm môn Công nghệ lớp 11 (PII)

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm môn Công nghệ lớp 11 (PII)

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 - Phần 3

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 - Phần 3

Định dạng: word

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, đề tài NCKHSPUD môn Công nghệ THPT (PIV)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Công nghệ lớp THPT. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

 

 

 

 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 12-Phần 3

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 12-Phần 3

ĐỊnh dạng: word 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Công nghệ lớp 10, 11.

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Công nghệ lớp 10, 11. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 12 - Phần 14

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 12 - Phần 4

Định dạng: word

Xem tiếp...

Kho SKN môn công nghệ THPT - Tuyển tập SKKN công nghệ THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Công nghệ  lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp - Tài liệu đã được kiểm duyệt về nội dung)

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 - Phần 12

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 - Phần 12

Định dạng: Word 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiêm Công nghệ THPT

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiêm Công nghệ THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Công nghệ lớp10, 11, 12THPT. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Các SKKN đều đã qua thẩm định

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 - Phần 13

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 - Phần 13

Định dạng: word 

Xem tiếp...

SKKN công nghệ:NÂNG CAO KẾT QUẢ GIỜ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢNG DẠY CÓ KHAI THÁC KÊNH HÌNH.

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ - Lớp 11. (Viết theo lối viết Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng)

Tên SKKN:  NÂNG CAO KẾT QUẢ GIỜ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢNG DẠY CÓ KHAI THÁC KÊNH HÌNH.

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1109001

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 12 - Phần 4

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 12 - Phần 4

Định dạng: word 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 11 - Phần 3

Kho Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 11 - Phần 3

ĐỊnh dạng: word 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 10 - Phần 4

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 10 - Phần 4

ĐỊnh dạng: word 

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT Phần 13

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT Phần 13

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 11

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 11

Định dạng: Word

SKKN địa 11 đã qua kiểm duyệt

File dạng nén, giải nén để đọc và sửa

 

 

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí THPT Phần 10

- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Địa lí THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Địa lí THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí THPT

Lĩnh vực: SKKN Địa lí

Phạm vi: Địa lí THPT

Áp dụng: Tham khảo để viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận về Địa lí THPT …

Định dạng: Word (Sửa được)

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 - Phần 2

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 - Phần 2

Định dạng: Word

 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT (Phần IV)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Địa lí lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...