Thứ 305072022

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Văn phòng, kho đề tài NCKHSPUD Văn phòng(Phần IV)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm QLGD, kho đề tài NCKHSPUD QLGD(Phần IV)

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm quản lý giáo dục, kho tiểu luận QLGD(Phần V)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm quản lý giáo dục, kho tiểu luận QLGD(Phần  V)

Xem tiếp...

SKKN giáo viên chủ nhiệm lớp

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác chủ nhiệm lớp.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp) Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD dành cho GVCN 

(Đang tiếp tục cập nhật...)

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm quản lý giáo dục, kho tiểu luận QLGD(Phần IV)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm quản lý giáo dục, kho tiểu luận QLGD(Phần  IV)

Tuyển tập SKKN dành công tác quản lí giáo dục

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong quản lí giáo dục các trường mầm non, tiểu học, THCS,THPT, TTGDTX, Trưởng khoa, Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ, nghề, Chuyên viên phòng GD&ĐT, trưởng phó phòng GD, giám đốc sở GD, phó giám đốc sở GD, văn phòng, cục, vụ, viện ..... 

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc rút kinh nghiệm cho công tác quản lí giáo dục)

Xem tiếp...

loading...