Thứ 223052022

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Tin, TD, khác ...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT Phần 14

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT Phần 14

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục THPT Phần 12

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục THPT Phần 12

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm tin học THPT (Phần 3)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tin học lớp 10, 11, 12.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT Phần 12

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT Phần 12

 Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT.

Xem tiếp...

KHO sáng kiên kinh nghiệm thể dục, giáo dục quốc phòng THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Thể dục, GDQP lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm QLGD THPT Phần 12

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm  QLGD  THPT Phần 12

 Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm  QLGD  THPT và các đề tài NCKHSPUD  QLGD  THPT.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm thế dục quốc phòng phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm thế dục quốc phòng phần 3

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Thể dục - Quốc phòng an ninh ớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word, Font  chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT Phần 11

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT Phần 11

 Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí THPT Phần III

- Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Vật lí 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

- Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm  Vật lí   THPT, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí  THPT, viết Tiểu luận Vật lí  THPT

Xem tiếp...

5 bài giảng Chính trị dành cho chính trị viên Dân quân, Tự vệ, CQQS cấp quận, tỉnh

5 Bài giảng Chính trị dành cho chính trị viên Dân quân, Tự vệ 

Áp dụng:  Nộp hội thao, hội thi giáo án, ra quân huấn luyện, giảng bài cho lực lượng dân quân, tự vệ, cấp xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, quận đội, tỉnh đội, ...

Tải về dùng được luôn (Lưu ý cần sửa tên Chính trị viên, đơn vị ở trang bìa)

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm GDCD THPT (PIII)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm GDCD THPT (PIII)

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THPT Phần 11

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THPT Phần 10

- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Lịch sử THPT.

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT (PII)

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục - Quốc phòng THPT Phần 10

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục - Quốc phòng THPT Phần 10

 Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục - Quốc phòng THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Thể dục - Quốc phòng THPT.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn vật lí lớp 12 phần 1

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn vật lí lớp 12 phần 1


Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

SKKN môn Tin học THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tin học lớp 10, 11, 12.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

17 sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Vật lí THPT

Dưới đây là 17 sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Vật lí lớp 10, 11, 12. (Nằm trong tuyển tập 1001 SKKN môn Vật lí dó Bantintuvan.com sưu tầm, biên tập, định dạng lại font chữ theo chuẩn)

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word, chuẩn font chữ unocode.

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, đề tài NCKHSPUD môn TIn học THPT (PI)

Mô tả

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Môn: Tin học

Phạm vi: THPT

Áp dụng: Viết SKKN môn Tin học, Viết đề tài NCKHSPUD môn Tin học, Viết Tiểu luận Tin học

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCHKSPUD môn Tin học THPT (phần 5)

Dưới đây là các SKKN. NCKHSPUD môn Tin THPT

Định dạng: Word

Font: Times New Roman

Tài liệu đã được kiểm duyệt nội dung.

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN môn thể dục - GDQP THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Thể dục, GDQP lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. 

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc sử dụng để học tập, luyện tập thể dục - thể hình, tác phong quân sự)

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN môn Vật lí THPT

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí THPT

Xem tiếp...

loading...