Thứ 305072022

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN Ngữ văn

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 9, kho đề tài NCKHSPUD Ngữ văn lớp 9(Phần III)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 9, kho đề tài NCKHSPUD Ngữ văn lớp 9(Phần III)

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm - NCKHSPUD Văn 6: Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 6, NCKHSPUD Ngữ văn 6

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn - Lớp 6

Áp dụng: Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, tham khảo để học tập, Viết Tiểu luận môn Ngữ văn các chuyên ngành.

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Ngữ văn lớp 7 - in được luôn

Tuyển tập SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Ngữ văn lớp 7 - in được luôn
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
(Tải về mà không cần đăng kí - đăng nhập)

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 7 (Phần III)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 7 hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 7. Định dạng các sáng kiến kinh nghiệm đều ở dạng word. 

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN-đề tài NCKHSPUD môn Ngữ văn lớp 8

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn lớp 8 - THCS

Định dạng của mỗi SKKN: Microsoft word

Các SKKN đã được kiểm duyệt về hình thức và nội dung

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 9 (Phần 3)

Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn lớp 9 (Ngữ văn THCS)

Áp dụng:  Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Ngữ văn 9

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 9

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 9 (Phần 1)

Mô tả chung:

Thể loại:

Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn lớp 9 (Ngữ văn THCS)

Áp dụng:  Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Ngữ văn 

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 9

 

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCKHSPUD môn ngữ văn lớp 9 (Phần 2)

Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn lớp 9 (Ngữ văn THCS)

Áp dụng:  Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Ngữ văn 

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 9

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN Ngữ văn lớp 7 (PII)

Tuyển tập SKKN Ngữ văn lớp 7 (PII)

Định dạng Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7 phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7 phần 3

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Ngữ văn 7, Viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, Viết đề tài NCKHSPUD ngữ văn 7

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN Ngữ văn 6-8

Sáng kiến kinh nghiệmđề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Ngữ văn lớp 6-8 (Ngữ văn THCS)

Áp dụng:  Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấmSKKN, viết tiểu luận PPGD môn Ngữ văn 6-8

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Ngữ văn lớp 6-8

 

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 9 THCS in luôn

Kho  sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 9 THCS in luôn
Định dạng word, sửa được
Đã qua kiểm duyệt nội dung và hình thức
Áp dụng: Viết SKKN Ngữ văn 9, Viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 9, Viết tiểu luận PPDH Ngữ văn 9 …..
loading...