Thứ 223052022

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Tiểu luận-Luận văn ...

Các Tiểu luận quản lí giáo dục (Phần 2)

Các Tiểu luận quản lí giáo dục (Phần 2)

(Bantintuvan.com) Giới thiệu phần 2 của tuyển tập tiểu luận, báo cáo, đề tài nghiên cứu về quản lí  giáo dục. Nguồn các tài liệu được sưu tầm trên các báo khoa học GD, internet hoặc sưu tầm từ các cửa hàng đĩa CD.  Các tài liệu đều ở dạng định dạng word, bộ font chữ theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Tuyển tập Tiểu luận - Bài điều kiện - Luận văn Thạc sỹ quản lí giáo dục

Dưới đây là danh sách các tiểu luận, luận văn, đề tài nghiên cứu, bài tập điều kiện dành cho học viên cao học quản lí  giáo dục. Các Tiểu luận, bài điều kiện thuộc tất cả các môn theo Chương trình khung đào tạo Thạc sỹ quản lí giáo dục.  Nguồn các tài liệu được sưu tầm trên internet hoặc sưu tầm từ các cửa hàng đĩa CD  khu vực ĐHSPHN, ĐHQG,  ....

Xem tiếp...

Dowload luận văn - luận án - đồ án ngành Địa chất

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành Địa chất. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN

Xem tiếp...

Dowload luận văn - luận án - đồ án ngành Chế tạo máy (Phần 2)

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành Chế tạo máy. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.

Xem tiếp...

Dowload luận văn - Luận án - Đồ án: Quản lí công nghiệp (phần 1)

Tuyển tập luận văn - Luận án - Đồ án: Quản lí công nghiệp (phần 1)

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành Quản lí công nghiệp. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.

Xem tiếp...

Dowload luận văn - luận án - đồ án ngành Chế tạo máy (Phần 1)

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành Chế tạo máy. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.

Xem tiếp...

Dowload luận văn - luận án - đồ án CNTT (Phần 3)

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành CNTT. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.

Xem tiếp...

Dowload luận văn - luận án - đồ án CNTT (Phần 6)

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành CNTT. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.

Xem tiếp...

Dowload luận văn - luận án - đồ án CNTT (Phần 2)

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành CNTT. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.

Xem tiếp...

Dowload luận văn - luận án - đồ án CNTT (Phần 5)

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành CNTT. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.

Xem tiếp...

Tiểu luận Trung cấp chính trị - Cao cấp chính trị (Phần 1)

(Bantintuvan.com): Bản Tin tư vấn giới thiệu các tiểu luận dành cho chương trình học lớp trung cấp chính tri, cao cấp chính trị. Phần 1 gồm 44 tiểu luận đã qua kiểm duyệt về nội dung. Được đánh giá tương đối cao tại các lớp học về lí luận chính trị. 44 tiểu luận này đều có định dạng word, bạn có thể xem, sửa nội dung.

Xem tiếp...

Dowload luận văn - luận án - đồ án CNTT (Phần 4)

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành CNTT. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.

Xem tiếp...

Tuyển tập tiểu luận quản lí giáo dục

Dưới đây là danh sách các tiểu luận, báo cáo, đề tài nghiên cứu về quản lí  giáo dục. Nguồn các tài liệu được sưu tầm trên các báo khoa học GD, internet hoặc sưu tầm từ các cửa hàng đĩa CD  khu vực ĐHSPHN, ĐHQG, CĐSPHN, CBQLGD Giáp Bát  .... 

Các tài liệu đều ở dạng định dạng word, bộ font chữ theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Dowload luận văn - luận án - đồ án ngành Bưu chính VT - Điện tử VT

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành Bưu chính VT - Điện tử VT. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.

Xem tiếp...

Tuyển tập tiểu luận trung cấp - cao cấp lí luận chính trị

Dưới đây là danh sách các tiểu luận dành cho học viên các lớp Trung cấp hoặc cao cấp lí luận chính trị. Nguồn các tài liệu được sưu tầm trên mạng internet hoặc sưu tầm từ các cửa hàng đĩa CD khu vực  Nghĩa Đô - Nghĩa Tân - ĐHSPHN. ... Toàn bộ các tiểu luận đều có định dạng word - font chữ chuẩn unicode - cỡ 14

Xem tiếp...

Dowload luận văn - Luận án - Đồ án: Ngành Bưu chính VT - Điện tử VT (phần 2)

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án Ngành Bưu chính VT - Điện tử VT. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.

Xem tiếp...

Dowload luận văn - luận án - đồ án CNTT (Phần 1)

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành CNTT. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.

Xem tiếp...

Dowload luận văn - luận án - đồ án Thạc sĩ Bác sĩ - CK 2

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án Thạc sĩ Bác sĩ - CK 2. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN-  ĐH Y HN

Xem tiếp...

Dowload luận văn - luận án - đồ án Điện – Điện tử (Phần 2)

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành Điện - Điện tử. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.

Xem tiếp...

Dowload luận văn - luận án - đồ án ngành Bưu chính - Điện tử viễn thông (Phần 1)

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành Bưu chính - Điện tử viễn thông. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.

Xem tiếp...

Dowload luận văn - luận án - đồ án Điện – Điện tử

Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành Điện - Điện tử. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.

Xem tiếp...

loading...