Quay về Bạn đang ở trang: Home Điểm thi

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Sơn La năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Sơn La >năm 2016. Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Sơn La.

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Tiền Giang năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Tiền Giang năm 2016

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2016 tại  Tỉnh Tiền Giang

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Kon Tum năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Kon Tum năm 2016. Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại Tỉnh Kon Tum.

Xem tiếp...

Xem và tra cứu Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Thái Nguyên năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Thái Nguyên năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Thái Nguyên

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Thanh Hoá năm 2016

Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lam Sơn Thanh Hóa năm học 2016-2017. Năm nay, trường chuyên Lam Sơn tuyển 11 lớp chuyên, các bạn thí sinh và phụ huynh có thể xem điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 của từng môn chuyên, soạn tịn:

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Quảng Ngãi năm 201. Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2016 tại Tỉnh Quảng Ngãi

Xem tiếp...

Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Đồng Tháp 2016 - 2017

Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Đồng Tháp 2016 - 2017. Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã hoàn thành việc chấm thi, xét điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 trường  Chuyên Nguyễn Quang Diệu và Nguyễn Đình Chiểu - Đồng Tháp

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Phú Yên năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Phú Yên năm 2016. Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2016 tại  Tỉnh Phú Yên

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Đồng Tháp năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Đồng Tháp năm 2016 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Đồng Tháp

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016. Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2016 tại Tỉnh Thừa Thiên Huế

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Khánh Hoà năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Khánh Hoà năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Khánh Hoà

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Đồng Nai năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Đồng Nai năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2016 tại  Tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Hà Giang năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Hà Giang năm 2016

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Hà Giang

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hà Nội năm 2016

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2016 tại  Thành phố Hà Nội

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Đà Nẵng năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Đà Nẵng năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Thành phố Đà Nẵng 

Xem tiếp...

Xem và tra cứu Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Vĩnh Long năm 2016

Đã có Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Vĩnh Long năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2016 tại  Tỉnh Vĩnh Long

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Hậu Giang năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Hậu Giang năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2016 tại  Tỉnh Hậu Giang

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Phú Thọ năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Phú Thọ năm 2016

 Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Phú Thọ

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Điện biên năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Điện biên năm 2016

 Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2016 tại  Tỉnh Điện biên

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Bình Thuận năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Bình Thuận năm 2016. Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2016 tại  Tỉnh Bình Thuận.

Xem tiếp...

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Quảng Trị năm 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tại Tỉnh Quảng Trị năm 2016

 

Hướng dẫn cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại  Tỉnh Quảng Trị

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...