Thứ 326102021

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Toán tiểu học Toán 4-5 Cấu trúc đề thi HSG môn toán lớp 5

Cấu trúc đề thi HSG môn toán lớp 5

Được đăng ngày Thứ hai, 11 Tháng 3 2013 20:46
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Cấu trúc đề thi HSG môn toán lớp 5.

 

CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ VÀ CHỮ SỐ

 I. Những kiến thức cần lưu ý :

        1. Có 10 chữ số là 0 ; 1; 2; 3; 4…..;9. Khi viết một số tự nhiên ta sử dụng mười chữ số trên. Chữ số đầu tiên kể từ bên trái của một số TN phải khác 0.

        2. Phân tích cấu tạo của một số tự nhiên :

             ab = a x 10 + b

             abc = a x 100 + b x 10 + c =  ab x 10 + c

         .....

         3. Quy tắc so sánh hai số TN :

a) Trong hai số TN, số nào có chữ số nhiều hơn thì lớn hơn.

b) Nếu hai số có cùng chữ số thì số nào có chữ số đầu tiên kể từ trái sang phải lớn hơn thì số đó lớn hơn.

         4. Số tự  nhiên có tận cùng bằng 0 ; 2; 4;....;8 là các số chẵn.

         5 . Số TN có tận cùng bằng 1;3 ;5;...;9 là các số lẻ.

         6. Hai số TN liên tiếp hơn ( kém ) nhau 1 đơn vị. Hai số hơn ( kém ) nhau 1 đơn vị là hai số tự nhiên liên tiếp.

       7. Hai số chẵn liên tiếp hơn ( kém ) nhau 2 đơn vị. Hai số chẵn hơn ( kém ) nhau 2 đơn vị là hai số chẵn liên tiếp.

        8. Hai số lẻ liên tiếp hơn ( kém ) nhau 2 đơn vị. Hai số lẻ hơn ( kém ) nhau 2 đơn vị là hai số chẵn liên tiếp.

 II. Một số dạng toán điển hình:

Dạng 1: Viết số TN từ những chữ số cho trước

Dạng 2: Các bài toán giải bằng phân tích số : 

Dạng 3: Những bài toán về xét các chữ số tận cùng của số

CHUYÊN ĐỀ 2. CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ

I. Điền thêm số hạng vào sau,  giữa hoặc trước một dãy số

II.  Xác định số a có thuộc dãy đã cho hay không

III. Tìm số số hạng của dãy

IV. Tìm tổng các số hạng của dãy số

CHUYÊN ĐỀ 3. CÁC BÀI TOÁN VỀ CHIA HẾT

 

I. Viết câc số tự nhiên theo dấu hiệu chia hết

II. Dùng dấu hiệu chia hết để điền các chữ số chưa biết.

III.   Các bài toán về vận dụng tính chất chia hết của một tổng và một hiệu.

IV.  Các bài toán về phép chia có dư.

V. Vận dụng tính chất chia hết và phép chia có dư để giải các bài toán có lời văn.

CHUYÊN ĐỀ 4. CÁC BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ

I. Các bài toán về cấu tạo số:

 

II. So sánh phân số:

III. Thực hành 4 phép tính trên phân số:

Chuyên đề 5.  Tìm các số khi biết tổng - tỉ; Hiệu - tỉ

Chuyên đề 6. Hình học

Chuyên đề 7. Các phép tính về số đo Thời gian

Chuyên đề 8. Chuyển động đều

Chuyên đề 9. Tỉ lệ thuận & Tỉ lệ nghịch

Chuyên đề 10. Bài toán giả thiết tạm

Chuyên đề 11. Các bài toán khác

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...