Thứ 225102021

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Toán tiểu học Toán 4-5 Bài tập về số tự nhiên, dãy số, khoảng các số ... có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết (Phần 2)

Bài tập về số tự nhiên, dãy số, khoảng các số ... có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết (Phần 2)

Được đăng ngày Chủ nhật, 11 Tháng 8 2013 00:10
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Giải toán tiểu học: Bài tập về số tự nhiên, dãy số, khoảng các số ... có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết (Phần 2 từ bài 39 đến bài 61)

 Bài 39. Điền thêm 3 số hạng vào dãy số sau: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34……

 


 

Bài 40. Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau:         1, 3, 4, 8, 15, 27

 


 

Bài  41. Biết rằng dãy số có 10 số hạng, hãy tìm số hạng đầu tiên của các dãy số sau :

           …, 32, 64, 128, 256, 512, 1024.

 


 

Bài  42. Biết rằng dãy số có 10 số hạng, hãy tìm số hạng đầu tiên của các dãy số sau:

          ..., 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110.

 


 

Bài 43. Tìm các số còn thiếu trong dãy số3, 9, 27, ..., …, 729, ... .

 


 

Bài 44. Tìm các số còn thiếu trong dãy số3, 8, 32, ...; ..., 608,... .

 


 

Bài 45. Lúc 7h sáng, một người đi từ A đến B và một người đi từ B đến A. Cả hai cùng đi đến đích của mình lúc 2h chiều. Vì đường  đi khó dần từ A đến B nên người đi từ A, giờ đầu đi được 15km, cứ mỗi giờ  sau đó lại giảm đi 1km. Người đi từ B giờ cuối cùng đi được 15km, cứ mỗi giờ trước đó lại tăng 1km. Tính quãng đường AB.

 


 

Bài 46. Điền các số thích hợp vào ô trống sao cho tổng số 3 ô liên tiếp đều bằng 2002

 

 

 

 

 

 

783

 

 

 

998

 


 

Bài 47. Cho dãy số: 2, 4, 6, 8,…… . Hãy Nêu quy tắc viết dãy số và xác định số 93 có phải là số hạng của dãy không? Vì sao?

 


 

Bài 48. Cho dãy số: 2, 5, 8, 11, 14, 17,…… Hãy viết tiếp 3 số hạng vào dãy số trên. Số 2000 có thuộc dãy số trên không? Tại sao?

 


 

Bài 49. Hãy cho biết các số 60, 483 có thuộc dãy 80, 85, 90,…… hay không?

 


 

Bài 50. Hãy cho biết số 2002 có thuộc dãy 2, 5, 8, 11,…… hay không?

 


 

Bài 51. Số nào trong các số 798, 1000, 9999 có thuộc dãy 3, 6, 12, 24,…… giải thích tại sao?

 


 

Bài 52. Cho dãy số: 1;    2, 2; 3, 4;……;    13; 14, 2. Số 34,6 có thuộc dãy số trên không?

 


 

Bài 53. Cho dãy số: 1996, 1993, 1990, 1997,……, 55, 52, 49.

          Các số sau đây, số nào thuộc dãy số đó 100, 123, 456, 789, 1900, 1995, 1999?

 


 

Bài 54. Cho dãy số: 2, 4, 6, 8, 10,……, 1992

          a. Hãy xác định dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

          b. Nếu ta tiếp tục kéo dài các số hạng của dãy số thì số hạng thứ 2002 là số mấy?

 


 

Bài 55. Cho 1, 3, 5, 7, ……… là dãy số lẻ liên tiếp đầu tiên; hỏi 1981 là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy số này? Giải thích cách tìm?

 


 

Bài 56. Cho dãy số: 3, 18, 48, 93, 153,…

          a. Tìm số hạng thứ 100.

          b. Số 11703 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy?

 


 

Bài 57. Cho dãy số: 1, 2, 3, 4, ……… 195.

          a. Tính số chữ trong dãy.

          b. Chữ số thứ 195 là chữ số nào?

 


 

Bài 58. Tính tổng của 19 số lẻ liên tiếp đầu tiên

 


 

Bài 59. Cho dãy số: 1, 2, 3, …… 195.  Tính tổng các chữ số trong dãy?

 


 

Bài 60. Tính tổng của dãy số sau:

                             1/2 + 1/4 + 1/8 +1/18 + 1/512

 


 

Bài 61. Tính tổng tất cả số thập phân có phần nguyên là 9, phần thập phân có 3 chữ số:

 


 

Còn nữa

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...