Chủ nhật22072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Công bố điểm chuẩn lớp 10 TP. Hồ Chí Minh 2018 (Trường Trường Phổ thông Năng khiếu)

Được đăng ngày Thứ ba, 12 Tháng 6 2018 21:52
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

- Công bố điểm chuẩn lớp 10 TP. Hồ Chí Minh 2018 (Trường Trường Phổ thông Năng khiếu). Trường Phổ thông Năng khiếu công bố điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm 2018

 

Trường phổ thông năng khiếu - ĐH Quốc gia TP.HCM, vừa công bố điểm bảng điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019.

 

Theo đó, cách tính điểm thi là: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên tại mỗi cơ sở là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);
 
Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1).

 

 

Liên quan

 

Soạn HS mãmôn gửi 8785

 

Cụ thể như sau:

Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
320078
Soạn HS 320078 gửi 8785
Chuyên Tin thi tin
320079
Soạn HS 320079 gửi 8785
Chuyên Tin thi Toán
320080
Soạn HS 320080 gửi 8785
Chuyên Lý thi lý
320081
Soạn HS 320081 gửi 8785
Chuyên Lý thi Toán
320082
Soạn HS 320082 gửi 8785
Chuyên Hóa
320083
Soạn HS 320083 gửi 8785
Chuyên Sinh thi Sinh
320084
Soạn HS 320084 gửi 8785
Chuyên Sinh thi Toán
320085
Soạn HS 320085 gửi 8785
Chuyên Anh
320086
Soạn HS 320086 gửi 8785
Chuyên Văn
320087
Soạn HS 320087 gửi 8785
Không chuyên
320088
Soạn HS 320088 gửi 8785

 

 

Điểm chuẩn lớp 10 TP. Hồ Chí Minh 2018-2019 Trường Trường Phổ thông Năng khiếu
HCM, Hồ Chí Minh, Điểm chuẩn chuyên, điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, 

 

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...