Thứ 218062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Tiểu luận-Luận văn ... Tuyển tập Tiểu luận - Bài điều kiện - Luận văn Thạc sỹ quản lí giáo dục

Tuyển tập Tiểu luận - Bài điều kiện - Luận văn Thạc sỹ quản lí giáo dục

Được đăng ngày Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 21:13
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là danh sách các tiểu luận, luận văn, đề tài nghiên cứu, bài tập điều kiện dành cho học viên cao học quản lí  giáo dục. Các Tiểu luận, bài điều kiện thuộc tất cả các môn theo Chương trình khung đào tạo Thạc sỹ quản lí giáo dục.  Nguồn các tài liệu được sưu tầm trên internet hoặc sưu tầm từ các cửa hàng đĩa CD  khu vực ĐHSPHN, ĐHQG,  ....

 

 

CÁC TIỂU LUẬN - LUẬN VĂN - BÀI ĐIỀU KIỆN DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC

 

 

 

Gồm: 

 

1. Tiểu luận môn Kinh tế giáo dục; 

 

2. Tiểu luận môn Tâm Lý học quản lí;

 

3. Tiểu luận môn Phát triển nguồn nhân lực và chỉ số phát triển con người

 

4. Tiểu luận môn: Quản lí sự thay đổi

 

5. Tiểu luận môn Quản lí tài chính trong giáo dục.

 

6. Bài thu hoạch môn: Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học

 

7. Luận văn Thạc sỹ Quản lí Giáo dục

 

.....

 

Các tài liệu đều ở dạng định dạng word, bộ font chữ theo chuẩn unicode.
 

DANH SÁCH CÁC TIỂU LUẬN - LUẬN VĂN - BÀI ĐIỀU KIỆN DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC 
NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC
 
(Chỉ nên sử dụng tài liệu để tham khảo)
 
(TÀI LIỆU ĐÃ KIỂM DUYỆT NỘI DUNG)
 

STT

TÊN ĐỀ TÀI

TẢI VỀ LINK 1

TẢI VỀ LINK 2

 1

BÀI ĐIỀU KIỆN MÔN TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG TRONG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC . (APPLIED PSYCHOLOGY IN EDUCATION ORGANIZATION AND MANAGEMENT)

Dowload

Dowload

 2

TIỂU LUẬN XÂY DỰNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN PHẦN MỀM MÁY TÍNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN LÀ CÁC GIÁO VIÊN KHÔNG CHUYÊN VỀ TIN HỌC

Dowload

Dowload

 3

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÍ TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC

Dowload

Dowload

 4

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÍ NHÂN SỰ TRONG NHÀ TRƯỜNG

Dowload

Dowload

 5

CHUYÊN ĐỀ BỘ MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Dowload

Dowload

 6

TIỂU LUẬN: ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THCS MÔN MỸ THUẬT

Dowload

Dowload

 7

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÍ SỰ THAY ĐỔI TRONG GIÁO  DỤC

Dowload

Dowload

 8

TIỂU LUẬN: ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG NẾU BẠN LÀ HIỆU TRƯỞNG

Dowload

Dowload

 9

TIỂU LUẬN NGUYÊN LÝ LẬP KẾ HOẠCH

Dowload

Dowload

 10

TIỂU LUẬN ĐÁNH GIÁ VÀ ĐO LƯỜNG TRONG GIÁO DỤC

Dowload

Dowload

 11

TIỂU LUẬN: QUẢN LÍ SỰ THAY ĐỔI

Dowload

Dowload

 12

LUẬN VĂN: XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - LUẬN VĂN THẠC SĨ

Dowload

Dowload

 13

LUẬN VĂN. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - LUẬN VĂN THẠC SĨ

Dowload

Dowload

 14

TIỂU LUẬN. QUẢN LÍ HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN                                                                                       

Dowload

Dowload

 15

TIỂU LUẬN. QUẢN TRỊ NGUỒN NHAN LỰC

Dowload

Dowload

 16

GIÁO TRÌNH  QUẢN TRỊ HỌC

Dowload

Dowload

 17

TIỂU LUẬN. SỰ  PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO DỤC TIẾP CẬN THEO CÁC NỀN VĂN MINH

Dowload

Dowload

 18

LUẬN VĂN. TỰ ĐÁNH GIÁ - LUẬN VĂN THẠC SĨ

Dowload

Dowload

 19

TIỂU LUẬN MÔN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

Dowload

Dowload

 20

TIỂU LUẬN. QUẢN LÍ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Dowload

Dowload

 21

TIỂU LUẬN MÔN: TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

Dowload

Dowload

 22

TIỂU LUẬN. CƠ CẤU GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Dowload

Dowload

 23

TIỂU LUẬN QUẢN LÍ SỰ THAY ĐỔI

Dowload

Dowload

 24

TIỂU LUẬN.  XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

Dowload

Dowload

 25  TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ GIÁO DỤC  Dowload  Dowload
 
Còn nữa ....

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...