Thứ 612082022

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Tiểu học

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 3 - Kho Đề tài NCKHSPUD Toán lớp 3 -

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 3 - Kho Đề tài NCKHSPUD Toán lớp 3 - 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 4 - Kho Đề tài NCKHSPUD Toán lớp 4 -

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 4 - Kho Đề tài NCKHSPUD Toán lớp 4 - 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 3 (Phần 3)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 3. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 4 - Kho Đề tài NCKHSPUD Toán lớp 4 -

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 3 (Phần 2)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 1. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode>

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 4 (Phần 2)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 2 (Phần 2)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 1. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 5 (Phần 2)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 5 (Phần 2)
 

Tuyển tập đề tài SKKN - NCKHSPUD lớp 4 - Phần IX

Danh mục đề tài NCKHSPUD lớp 4 - Phần IX

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 5 - in luôn

Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 5 - in được luôn
 
Dưới đây là tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 5 và đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5.

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 3 (Phần II)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 3 (Phần II)

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Toán 3 – Đề tài NCKHSPUD Toán 3 (Phần III)

Dưới đây là tuyển tập SKKN môn Toán lớp 3 và đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 3.

Các SKKN Toán 3 và đề tài NCKHSPUD Toán 3 đều ở dạng word, chỉnh sửa được.

Tài liệu đã qua kiểm duyệt về nội dung và hình thức.

Áp dụng: Tham khảo viết SKKN Toán 3, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 3, Áp dụng trong dạy học Toán 3

 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 (Phần II_

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 (Phần II)

Áp dụng: Viết SKKN Lớp 1, viết Tiểu luận PPDH lớp 1, Viết đề tài NCKHSPUD Lớp 1

Định dạng: Word

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN Toán 5 (Sáng kiến kinh nghiệm toán 5, NCKHSPUD toán 5)

Mô tả: SKKN Toán 5 hoặc đề tài NCKHSPUD toán 5

Nguồn: Sưu tầm trên internet

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Toán lớp 5. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 3: Kho sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 3 (Phần 1)

Kho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 3

Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về

Nguồn: Sưu tầm trên internet  Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN Toán 2 (Sáng kiến kinh nghiệm hoặc NCKHSPUD Toán 2)

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm Toán 2 - Đề tài NCKHSPUD Toán 2

Nguồn: Sưu tầm intrernet Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Toán lớp 2.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiêm môn Toán lớp 5 (PII)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiêm môn Toán lớp 5 (PII)

Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 5, viết tiểu luận PPGD toán 5, viết đề tài NCKHSPUD Toán 5.

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 2 (Phần XI) - In được luôn


Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 2 (Phần XI) - In được luôn

 

Dưới đây là tuyển tập SKKN môn Toán lớp 2 và đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 2.

Xem tiếp...

Dowload sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Toán 4 (Phần II)

Thể loại:Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Môn Toán lớp 4 (Toán Tiểu học)

Áp dụng: Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN, viết tiểu luận PPGD môn Toán

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Toán lớp 4 theo chuẩn font chữ và định dạng

Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD Môn Toán lớp 4 (Phần tiếp theo)

(Nội dung đã qua kiểm duyệt

- Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải SKKN Toán lớp 4 về máy của bạn

Xem tiếp...

Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 5 - Phần VI

Dưới đây là tuyển tập đề tài  nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 5. Định dạng của các đề tài  nghiên cứu sư phạm ứng dụng toán 5  đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 4 (PIV)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 4  (PIV)

Định dạng: Word.

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung và hình thức.

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...