Thứ 223072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung

21 Sáng kiến kinh nghiệm dành cho cán bộ quản lí giáo dục

21 Sáng kiến kinh nghiệm dành cho cán bộ quản lí giáo dục

Định dạng: Word

Áp dụng: Viết SKKN Quản lí giáo dục, Viết đề tài NCKHSPUD QLGD, Viết Tiểu luận QLGD, Viết Tiểu luận trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPGD quản lí giáo dục (Phần tiếp theo)

Dưới đây là KHO sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác Quản lí giáo dục ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Sử dụng: Nộp SKKN, đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận QLGD, Chuyên đề QLGD, Tham khảo áp dụng trong QLGD 

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)
Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD phần III - In được luôn

(Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung - hình thức)
Dowload tất cả

Xem tiếp...

TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD CÔNG TÁC QUẢN LÝ THPT - PHẦN 12

TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD CÔNG TÁC QUẢN LÝ THPT - PHẦN 12

Xem tiếp...

KHO Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp (THPT-01)

Mô tả

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

LĨnh vực: Chủ nhiệm lớp

Phạm vi áp dụng: THPT

(KHông cần đăng ký, đăng nhập vẫn tải được về để tham khảo)

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp (PIV)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp (PIV)

Viết Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp; Viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, SKKN Chủ nhiệm

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

loading...