Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung

KHO Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp (THPT-01)

Mô tả

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

LĨnh vực: Chủ nhiệm lớp

Phạm vi áp dụng: THPT

(KHông cần đăng ký, đăng nhập vẫn tải được về để tham khảo)

Xem tiếp...

TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD CÔNG TÁC QUẢN LÝ THPT - PHẦN 12

TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD CÔNG TÁC QUẢN LÝ THPT - PHẦN 12

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPGD quản lí giáo dục (Phần 2)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác Quản lí giáo dục ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPGD quản lí giáo dục (Phần 2)(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp (PIV)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp (PIV)

Viết Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp; Viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, SKKN Chủ nhiệm

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

SKKN dành công tác quản lí giáo dục

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong quản lí giáo dục các trường mầm non, tiểu học, THCS,THPT, TTGDTX, Trưởng khoa, Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ, nghề, Chuyên viên phòng GD&ĐT, trưởng phó phòng GD, giám đốc sở GD, phó giám đốc sở GD, văn phòng, cục, vụ, viện ..... 

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc rút kinh nghiệm cho công tác quản lí giáo dục)

Xem tiếp...

loading...