Thứ 223072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp Phần 2

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm  hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công Chủ nhiệm .....

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm văn thư, kế toán, thủ quỹ, thư viện trường học (Phần 2)

Kho sáng kiến kinh nghiệm Văn phòng

Nguồn: Sưu tầm trên internet 

Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

(VĂN THƯ-KẾ TOÁN - TẠP VỤ - BẢO VỆ - BẾP -THỦ QUĨ-THIẾT BỊ)

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm quản lí GD-Tiểu học (01)

Mô tả:

Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Phạm vi: QLGD, Tiểu học

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm văn phòng: Kế toán, văn thư, thủ quĩ) Phần II

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm văn phòng: Kế toán, văn thư, thủ quĩ) Phần II

Áp dụng:  Viết sáng kiến kinh nghiệm kế toán, văn thư, thủ quỹ, văn phòng ...

Xem tiếp...

KHO Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp

KHO Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp 

Định dạng: Word

Áp dụng: Dành cho viết SKKN của GVCN, YTham khảo học tập để làm công tác chủ nhiệm tốt

Xem tiếp...

loading...