Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm văn phòng: Kế toán, văn thư, thủ quĩ) Phần II

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm văn phòng: Kế toán, văn thư, thủ quĩ) Phần II

Áp dụng:  Viết sáng kiến kinh nghiệm kế toán, văn thư, thủ quỹ, văn phòng ...

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm quản lí GD-Tiểu học (01)

Mô tả:

Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Phạm vi: QLGD, Tiểu học

Xem tiếp...

21 Sáng kiến kinh nghiệm dành cho cán bộ quản lí giáo dục

21 Sáng kiến kinh nghiệm dành cho cán bộ quản lí giáo dục

Định dạng: Word

Áp dụng: Viết SKKN Quản lí giáo dục, Viết đề tài NCKHSPUD QLGD, Viết Tiểu luận QLGD, Viết Tiểu luận trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục

Xem tiếp...

KHO Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp

KHO Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp 

Định dạng: Word

Áp dụng: Dành cho viết SKKN của GVCN, YTham khảo học tập để làm công tác chủ nhiệm tốt

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPGD quản lí giáo dục (Phần tiếp theo)

Dưới đây là KHO sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác Quản lí giáo dục ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Sử dụng: Nộp SKKN, đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận QLGD, Chuyên đề QLGD, Tham khảo áp dụng trong QLGD 

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)
Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD phần III - In được luôn

(Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung - hình thức)
Dowload tất cả

Xem tiếp...

loading...