Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung

SKKN Đoàn - Đội - Tổng phụ trách

SKKN Đoàn - Đội - Tổng phụ trách

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Đoàn - Đội - Tổng phụ trách các trường mầm non, tiểu học, THCS,THPT, TTGDTX, Trưởng khoa, Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ, nghề, Chuyên viên phòng GD&ĐT, trưởng phó phòng GD, giám đốc sở GD, phó giám đốc sở GD, văn phòng, cục, vụ, viện ..... 

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm Quản lí Giáo dục (Phần I)

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu KHSPUD

Phạm vi: Quản lí Giáo dục

Áp dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD, tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp trính trị liên quan đến Giáo dục ...

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Quản lí giáo dục - Phần 5

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Quản lí giáo dục

Định dạng: word

Đã kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm quản lí giáo dục Phần V

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Quản lí giáo dục, ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

 

Xem tiếp...

19 Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác chủ nhiệm lớp. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

Xem tiếp...

loading...