Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung

Sáng kiến kinh nghiệm Quản lí Giáo dục (Phần I)

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu KHSPUD

Phạm vi: Quản lí Giáo dục

Áp dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD, tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp trính trị liên quan đến Giáo dục ...

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm quản lí giáo dục Phần V

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Quản lí giáo dục, ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Quản lí giáo dục - Phần 5

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Quản lí giáo dục

Định dạng: word

Đã kiểm duyệt

Xem tiếp...

11 Sáng kiến kinh nghiệm dành cho Văn thư, thủ quỹ, kế toán trường học

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác văn phòng, thư viện, thiết bị thí nghiệm, ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Xem tiếp...

19 Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác chủ nhiệm lớp. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

Xem tiếp...

loading...