Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Tiểu học SKKN Toán Tiểu học Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 2 (Phần 2)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 2 (Phần 2)

Được đăng ngày Thứ năm, 25 Tháng 8 2016 23:10
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 1. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)

Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 2 - Phần 2

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)

Files:

SKKN, NCKHSPUD Toán lớp 2:HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM PHÉP NHÂN VÀ LẬP BẢNG NHÂN MÔN TOÁN LỚP 2
 
  Filesize 360.95 KB Download 870

SKKN, NCKHSPUD Toán lớp 2:MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 2.
 
  Filesize 350.5 KB Download 738

SKKN, NCKHSPUD Toán lớp 2:MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 2 GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
 
  Filesize 317.63 KB Download 616

SKKN, NCKHSPUD Toán lớp 2:MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 2
 
  Filesize 330.36 KB Download 527

SKKN, NCKHSPUD Toán lớp 2:NÂNG CAO PHƯƠNG PHÁP DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 2.
 
  Filesize 353.81 KB Download 474

SKKN, NCKHSPUD Toán lớp 2:MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TOÁN LỚP 2
 
  Filesize 291.98 KB Download 599

SKKN, NCKHSPUD Toán lớp 2:MỘT VÀI GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 2 HỌC TỐT GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
 
  Filesize 306.37 KB Download 447

SKKN, NCKHSPUD Toán lớp 2:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 2
 
  Filesize 322.34 KB Download 460

SKKN, NCKHSPUD Toán lớp 2: KINH NGHIỆM DẠY PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 CHO HỌC SINH LỚP 2
 
  Filesize 309.71 KB Download 630

SKKN, NCKHSPUD Toán lớp 2:PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH LỚP 2 CÁC ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐỔI CÁC ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI
 
  Filesize 283.04 KB Download 448

SKKN, NCKHSPUD Toán lớp 2:GIÚP HỌC SINH LỚP 2 SỬA SAI VÀ RÈN KĨ NĂNG ĐẠT HIỆU QUẢ CAO KHI GIẢI DẠNG TOÁN "TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT" THÔNG QUA BUỔI DẠY THỨ HAI.
 
  Filesize 280.54 KB Download 450

SKKN, NCKHSPUD Toán lớp 2: DẠY TỐT CÁC DẠNG BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 2
 
  Filesize 283.56 KB Download 461

SKKN, NCKHSPUD Toán lớp 2:TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TRONG GIỜ HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 2
 
  Filesize 1.73 MB Download 565

SKKN, NCKHSPUD Toán lớp 2: GIÚP HỌC SINH LỚP 2 CÁCH TÍNH NHẨM NHANH
 
  Filesize 271.58 KB Download 517

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...