Thứ 223072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Tiểu học SKKN Toán Tiểu học Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 5 - Phần VI

Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 5 - Phần VI

Được đăng ngày Thứ năm, 25 Tháng 8 2016 23:01
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập đề tài  nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 5. Định dạng của các đề tài  nghiên cứu sư phạm ứng dụng toán 5  đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

 

STT

Tên đề tài NCKHSPUD toán lớp 5

Tải về

1

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: MỘT SỐ KĨ NĂNG VỀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG CHO HỌC SINH LỚP 5

Tải về

2

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN 5

Tải về

3

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG HÌNH HỌC CỦA MÔN TOÁN LỚP 5 THÔNG QUA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC.

Tải về

4

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM HỢP TÁC TRONG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC

Tải về

5

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: NÂNG CAO chÊt l­îng HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG HÌNH HỌC CỦA MÔN TOÁN LỚP 5 THÔNG QUA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC.

Tải về

6

Đề tài NCKHSPUD Toán 5: Sử dụng phương pháp lưu đồ thuật toán giúp học sinh lớp 5 trường Tiểu học XXX củng cố kỹ năng thực hiện phép tính chia

 

Tải về

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...