Thứ 420062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN Toán THCS Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 8 (Phần 3)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 8 (Phần 3)

Được đăng ngày Chủ nhật, 12 Tháng 11 2017 22:33
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 8 (Phần 3)

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 8, viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, viết tiểu luận PPGD Toán 8 …

Định dạng word.

Files:

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: Rèn kĩ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh - môn đại số 8

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: Rèn kĩ  năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh - môn đại số 8

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 8, viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, viết tiểu luận PPGD Toán 8 …

 
  Filesize 360.39 KB Download 1201

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG VIỆC PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THƯC THÀNH NHÂN TỬ

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG VIỆC PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THƯC THÀNH NHÂN TỬ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 8, viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, viết tiểu luận PPGD Toán 8 …

 
  Filesize 305.25 KB Download 855

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: Hướng dẫn học sinh tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của biểu thức bằng phương pháp bất đẳng thức giúp nâng cao kết quả học tập môn toán cho học sinh lớp 8

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: Hướng dẫn học sinh tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của biểu thức bằng phương pháp bất đẳng thức giúp nâng cao kết quả học tập môn toán cho học sinh lớp 8

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 8, viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, viết tiểu luận PPGD Toán 8 …

 
  Filesize 422.6 KB Download 696

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: Phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh qua bài dạy "Hình thoi"

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: Phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh qua bài dạy "Hình thoi"

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 8, viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, viết tiểu luận PPGD Toán 8 …

 
  Filesize 322.01 KB Download 609

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: Hướng dẫn học sinh vẽ đường phụ trong giải toán hình học giúp học sinh giải đúng một số bài toán hình học liên quan”

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: Hướng dẫn học sinh vẽ đường phụ trong giải toán hình học giúp học sinh giải đúng một số bài toán hình học liên quan” 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 8, viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, viết tiểu luận PPGD Toán 8 …

 
  Filesize 342.27 KB Download 559

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: GIẢNG DẠY BÀI TOÁN CHỨNG MINH DIỆN TÍCH CÁC HÌNH BẰNG NHAU NHƯ THẾ NÀO?

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: GIẢNG DẠY BÀI TOÁN CHỨNG MINH DIỆN TÍCH  CÁC HÌNH BẰNG NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 8, viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, viết tiểu luận PPGD Toán 8 …

 
  Filesize 285.33 KB Download 479

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG BÀI TOÁN ĐẠI SỐ 8

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN THƯỜNG GẶP  TRONG BÀI TOÁN ĐẠI SỐ 8

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 8, viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, viết tiểu luận PPGD Toán 8 …

 
  Filesize 288 KB Download 617

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: Phát huy trí lực của học sinh qua việc học sinh giải quyết các bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: Phát huy trí lực của học sinh qua việc học sinh giải quyết các bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 8, viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, viết tiểu luận PPGD Toán 8 …

 
  Filesize 372.03 KB Download 580

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: Rèn luyện, phát triển tư duy học sinh qua một số bài toán về bất đẳng thức lớp 8

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: Rèn luyện, phát triển tư duy học sinh qua một số bài toán về bất đẳng thức lớp  8

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 8, viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, viết tiểu luận PPGD Toán 8 …

 
  Filesize 364.22 KB Download 510

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 8 giải các bài toán cực trị trong đại số nhằm giúp học sinh nâng cao kết quả học tập môn Toán"

SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 8: Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 8 giải các bài toán cực trị trong đại số nhằm giúp học sinh nâng cao kết quả học tập môn Toán"

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 8, viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, viết tiểu luận PPGD Toán 8 …

 
  Filesize 466.83 KB Download 511

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...