Thứ 223052022

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Sinh THPT

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 12 - Phần III

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 12 - Phần III

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Sinh học  lớp 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.  (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT Phần 14

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT Phần 14

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn sinh học lớp 10 - Phần II

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn sinh học lớp 10 - Phần II

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn sinh lớp 10, viết đề tài NCKHSPUD môn sinh lớp 10, viết tiểu luận PPGD môn sinh lớp 10 

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT Phần 10

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT Phần 10

- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Sinh học THPT. 

Xem tiếp...

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT-ĐHCĐ môn SInh học

Mô tả: liệu ôn thi tốt nghiệp THPT-ĐHCĐ môn SInh học

Mã tài liệu: 120401

Chuyên đề: Vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ phân tử (ADN-ARN-Protein)

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 6

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 6

 Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

Xem tiếp...

SKKN Sinh học: "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC BÀI THỰC HÀNH SINH HỌC 11 CƠ BẢN BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 11 - Lói viết NCKHSPUD

Tên SKKN: "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC BÀI THỰC HÀNH SINH HỌC 11 CƠ BẢN BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1104004

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11, 12 - Phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11, 12 - Phần 3

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 11, Viết đề tài NCKHSPUD sinh 11...

Xem tiếp...

SKKN Sinh học: Tổ chức học sinh khai thác thông tin từ kênh hình trong sách giáo khoa Sinh học 11

Mô tả chung

Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 11.

Tên SKKN:  Tổ chức học sinh khai thác thông tin từ kênh hình trong sách giáo khoa Sinh học 11

Số trang: 15

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1104001

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12 - Phần 3

Áp dụng: Tham khảo viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 12, ...

Xem tiếp...

SKKN Sinh học: Phương pháp dạy thực hành thí nghiệm môn sinh học THPT giúp học sinh nâng cao kết quả học tập môn Sinh học

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT

Tên SKKN:  Phương pháp dạy thực hành thí nghiệm môn sinh học THPT giúp học sinh nâng cao kết quả học tập môn Sinh học

Số trang: 15

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1104003

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 10 - Phần 3

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 10 - Phần 3

Định dạng: word

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 10, Viết đề tài NCKHSPUD sinh học lớp 10 ....

Xem tiếp...

SKKN sinh học: Nghiên cứu, xây dựng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh học THPT

Mô tả chung

Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT.

Tên SKKN:  Nghiên cứu, xây dựng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh học THPT

Các bản đồ khái niệm môn sinh học được thiết kế theo chương, phần từ lớp 10 đến lớp 12. Bạn có thể tách ra theo từng lớp để nghiên cứu, tham khảo.

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1104002

Xem tiếp...

TUYỂN TẬP SKKN môn Sinh học THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Sinh học  lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC (Phần Tiến hóa)

Mô tả: Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC

Chuyên đề: Tiến hóa

Mã tài liệu: 120406


Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11 - Phần III

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11 - Phần III

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Sinh học  lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC (DTQT)

Mô tả: Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC

Chuyên đề: Di truyền quần thể

Mã tài liệu: 120405


Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN Sinh học 12 và Đề tài NCKHSPUD Sinh học 12 (Phần I)

Tuyển tập SKKN Sinh học 12 và Đề tài NCKHSPUD Sinh học 12 (Phần I)

Định dạng: word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung

Xem tiếp...

Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT - ĐH, CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC (UDDT)

Mô tả: Tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT - ĐH, CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC

Chuyên đề: Ứng dụng di truyền học

Mã tài liệu: 120404


Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn sinh học lớp 11 - Phần II

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn sinh học lớp 11 - Phần II

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn sinh lớp 11, viết đề tài NCKHSPUD môn sinh lớp 11, viết tiểu luận PPGD môn sinh lớp 11 

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ MÔN SINH HỌC (qldt)

Mô tả: TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT, ĐHCĐ  MÔN SINH HỌC 

Chuyên đề: Các quy luật di truyền

Mã tài liệu: 120403

Xem tiếp...

loading...