Thứ 305072022

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Địa THPT

Kho Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 11 - Phần 3

Kho Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 11 - Phần 3

ĐỊnh dạng: word 

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT Phần 13

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT Phần 13

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 12 - Phần 4

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 12 - Phần 4

Định dạng: word 

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí THPT Phần 10

- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Địa lí THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Địa lí THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 10 - Phần 4

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 10 - Phần 4

ĐỊnh dạng: word 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 - Phần 2

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 - Phần 2

Định dạng: Word

 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 11

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 11

Định dạng: Word

SKKN địa 11 đã qua kiểm duyệt

File dạng nén, giải nén để đọc và sửa

 

 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 - Phần 3

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 - Phần 3

Định dạng: word

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí THPT

Lĩnh vực: SKKN Địa lí

Phạm vi: Địa lí THPT

Áp dụng: Tham khảo để viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận về Địa lí THPT …

Định dạng: Word (Sửa được)

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 12-Phần 3

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 12-Phần 3

ĐỊnh dạng: word 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT (Phần IV)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Địa lí lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 12 - Phần 14

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 12 - Phần 4

Định dạng: word

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 12 (PI)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 12 (PI)

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

(Tài liệu được nén, giải nén để mở tài liệu)

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 - Phần 12

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 - Phần 12

Định dạng: Word 

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 10 THPT (PI)

Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 10 THPT (PI)

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

(Tài liệu dạng nén, giải nén để mờ được tài liệu này)

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 - Phần 13

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 - Phần 13

Định dạng: word 

Xem tiếp...

SKKN môn Địa lí THPT


Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Địa lí lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí THPT

Xem tiếp...

loading...