Thứ 317072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN môn khác

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9, đề tài NCKHSPUD Hóa 9– in luôn

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Hóa 9 và đề tài nghiên cứu Hóa học lớp 9.

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Đề tài NCKHSPUD Hóa 8

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Đề tài NCKHSPUD Hóa 8

 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiên kinh nghiệm GDCD lớp 8 - Phần 5

Kho Sáng kiên kinh nghiệm GDCD lớp 8 - Phần 5

Định dạng: word

Đã qua thẩm định

 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 7 - Phần 5

Kho Sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 7 - Phần 5

Định dạng: word

Đã qua kiểm định

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm môn GDCD lớp 6- Phần 3

Kho sáng kiến kinh nghiệm môn GDCD lớp 6- Phần 3

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 9

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 9

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 7

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 7

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 8

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 8

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 6

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 6

Định dạng word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 8

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 8

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8-Phần 5

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8-Phần 5

Định dạng: word

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 7

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 7

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 9 phần IV

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 9 phần IV

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 9, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 9, viết tiểu luận PPGD Hóa 9

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 5

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 5

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 9 phần III

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 9 phần III

Định dạng: Word

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 6

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 6

ĐỊnh dạng:  word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm - đề tài NCKHSPUDCông nghệ lớp 6 (Phần II)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ lớp 6 hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Công nghệ lớp 6. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ lớp 6 (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng Công nghệ lớp 6) đều ở dạng Microssoft Word; font chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 4

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 4

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 8 phần III

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 8 phần III

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt nội dung.

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục công dân 9 - Phần III

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục công dân  9 - Phần III

Áp dụng: Tham khảo viết SKKN GDCD lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 9

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 8 - Phần III

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 8 - Phần III

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

loading...