Thứ 305072022

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN môn khác

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 9 (PI)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 9 (PI)

Áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Hóa học lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD Hóa học lớp 9

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 6 (PI)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 6 (PI)

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 6, Viết Tiểu luận PPGD Sinh học 6, …

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

DANH MỤC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC THCS - PHẦN 11

DANH MỤC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC THCS - PHẦN 11

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 8 (Phần 1)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 8 (Phần 1)

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài NCKHSPUD Hóa học 8, Viết Tiểu luận PPGD Hóa học 8. 

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

KHO Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THCS

KHO Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THCS

Định dạng: Word

Các tài liệu đã qua kiểm duyệt.

 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 8 (PI)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 8 (PI)

Áp dụng: Viết SKKN Sinh 8, Sáng kiến sinh 8, kinh nghiệm sinh 8, NCKHSPUD sinh 8

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Định dạng: Word

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9, đề tài NCKHSPUD Hóa 9– in luôn

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Hóa 9 và đề tài nghiên cứu Hóa học lớp 9.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 9-phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 8-phần 3

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học lớp 9, viết tiểu luận PPGD Hóa học 9.

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Đề tài NCKHSPUD Hóa 8

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Đề tài NCKHSPUD Hóa 8

 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 6 (PII)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 6 (PII)

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 6, Viết Tiểu luận PPGD Sinh học 6, …

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 7 - Phần 5

Kho Sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 7 - Phần 5

Định dạng: word

Đã qua kiểm định

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ THCS

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Công nghệ lớp 6, 7, 8, 9 THCS. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 9: Ngân hàng sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD môn Hóa hóc lớp 9 (Phần I)

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 9

Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về
Nguồn: Sưu tầm trên internet
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức
Dowload SKKN: Không cần đăng kí vẫn Dowload được các SKKN  Hóa học 9  này
Sử dụng: Dành cho bố mẹ tham khảo để dạy con, Giáo viên tham khảo để học tập kinh nghiệm, in báo cáo chuyên đề toán, nộp SKKN, Viết tiểu luận PPDH Hóa THCS

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7 (PI)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7 (PI)

Áp dụng: Viết sáng kiên kinh nghiệm sinh học 7, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 7, Viết Tiểu luận PPGD Sinh học 7

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục công dân 9 - Phần III

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục công dân  9 - Phần III

Áp dụng: Tham khảo viết SKKN GDCD lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 9

Xem tiếp...

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ THCS - PHẦN 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ THCS - PHẦN 11

Xem tiếp...

Kho Sáng kiên kinh nghiệm GDCD lớp 8 - Phần 5

Kho Sáng kiên kinh nghiệm GDCD lớp 8 - Phần 5

Định dạng: word

Đã qua thẩm định 

Xem tiếp...

KHo sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh lớp 8 (PII)

KHo sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh lớp 8 (PII)

Định dạng: Word.

Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung và hình thức

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 8: Ngân hàng sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD môn Hóa hóc lớp 8 (Phần I)

Kho sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 8
Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về
Nguồn: Sưu tầm trên internet
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức
Dowload SKKN: Không cần đăng kí vẫn Dowload được các SKKN  Hóa học 8  này
Sử dụng: Dành cho bố mẹ tham khảo để dạy con, Giáo viên tham khảo để học tập kinh nghiệm, in báo cáo chuyên đề toán, nộp SKKN, Viết tiểu luận PPDH Hóa THCS

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 9 (PI)


Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 9 (PI)

Áp dụng: SKKN sinh 9, Viết sáng kiên kinh nghiệm sinh học 9, viết đề tài NCKHSPUD sinh học 9, viết Tiểu luận Sinh học 9, ..

Định dạng: word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 9

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 9

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8 

Xem tiếp...

loading...