Thứ 305072022

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN Toán THCS

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 7 (Phần 2)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 7 (Phần 2)
 

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 7 (Phần 1)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 7 (Phần 1

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN môn toán lớp 9, Đề tài NCKHSPUD Toán 9

Tuyển tập SKKN môn toán lớp 9, Đề tài NCKHSPUD Toán 9
Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Viết tiểu luận PPGD Toán 9, Tham khảo dạy và học toán 9

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 6 (Phần 5)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 6 (Phần 2)
 

Bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Môn toán lớp 8

Bộ sưu tập Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Môn toán lớp 8

Áp dụng: Viết SKKN Toán 8, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, Tham khảo dạy tốt toán 8,

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 6 (Phần4)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 6 (Phần 4)
 

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 9 (Phần 3)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 9 (Phần 3)

Áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm toán 9, viết Tiểu luận Toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9 ,. ….

Định dạng: word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 9 - Phần 6

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 9. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 6 (Phần 1)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 6. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 9 (Phần 2)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 9. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)

Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 9 - Phần 2

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán 7, Đề tài NCKHSPUD Toán 7-In luôn

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán 7, Đề tài NCKHSPUD Toán 7-In luôn
 
Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán 7, Đề tài NCKHSPUD Toán 7-In được luôn.
 
Các SKKN toán 7 và Đề tài NCKHSPUD Toán 7 đều ở dạng word, sửa được

Sáng kiến kinh nghiệm - NCKHSPUD: Sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 7

Mô tả chung:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Toán học, lớp 7

Áp dụng: Trong giảng dạy, nộp báo cáo chuyên đề SKKN, nộp chấm SKKN.

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN Toán 6- Đề tài NCKHSPUD Toán 6

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 6.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm - đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 9 (Phần 1)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 9. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word; font chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Toán 6, Đề tài NCKHSPUD Toán 6

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Toán 6, Đề tài NCKHSPUD Toán 6
 
Dưới đây là Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Toán 6, Đề tài NCKHSPUD Toán 6.
 
Các SKKN Toán 6 và đề tài NCKHSPUD Toán 6 đều ở dạng word, sửa được.

Sáng kiến kinh nghiệm: Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 7 (Phần 1)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 7. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word; font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 8 - Phần 5

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 9. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word.

 

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm: Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 7 (Phần 2)

Mô tả

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm

Các sáng kiến kinh nghiệm (đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều có định dạng  dạng Word, font chữ  theo chuẩn unicode

Danh sách SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 7 (Nội dung đã qua kiểm duyệt)

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 6 - Phần IV

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 6 - Phần III

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 6, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 6, Viết tiểu luận PPGDToán 6.

Đã qua kiểm duyệt nội dung

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 6 (Phần II)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 6 (Phần II)

Viết Sáng kiến kinh nghiệm môn toán, Viết đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 6, Viết Tiểu luận PPGD Toán lớp 6, SKKN toán 6

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 9 - Phần 4

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 9 - Phần 4

Áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, viết tiểu luận PPGD Toán 9

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

loading...