Thứ 223072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung Sáng kiến kinh nghiệm Quản lí Giáo dục (Phần I)

Sáng kiến kinh nghiệm Quản lí Giáo dục (Phần I)

Được đăng ngày Thứ sáu, 03 Tháng 3 2017 00:27
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu KHSPUD

Phạm vi: Quản lí Giáo dục

Áp dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD, tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp trính trị liên quan đến Giáo dục ...

 

Đối tượng sử dụng: Cán bộ QLGD các cấp (Từ cấp trường đến cấp bộ: Phó hiệu trưởng, hiệu trưởng, chuyên viên, phó trưởng phòng, trưởng phòng ...)

Lưu ý:

1. Đọc kĩ trước khi áp dụng 

2. Nếu không tải được SKKN tại link phía trên, bạn có thể tải SKKN tại  Link dự phòng phía dưới

3. Khi tải, website báo lỗi, bạn đặt con trỏ lên trình duyệt, bấm Enter vẫn có thể tải được tài liệu.


Files:

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT XXX THÀNH PHỐ XXY ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Version:Quản lí

SKKN Quản lí giáo dục

Tên SKKN:

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT XXX THÀNH PHỐ XXY ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 

Áp dụng: 

- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)

- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 247.65 KB Download 382

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XXX Version:Quản lí

SKKN Quản lí giáo dục

Tên SKKN:

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỐT CÁN BỘ MÔN CỦA TRƯỜNG THPT 

Áp dụng: 

- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)

- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 124.38 KB Download 375

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC Ở TRƯỜNG THPT XXX Version:Quản lí

SKKN Quản lí giáo dục

Tên SKKN:

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC Ở TRƯỜNG THPT XXX  

Áp dụng: 

- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)

- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 97.55 KB Download 358

HIỆU TRƯỞNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TRONG CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Version:Quản lí

SKKN Quản lí giáo dục

Tên SKKN:

HIỆU TRƯỞNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TRONG CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

 

Áp dụng: 

- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)

- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 295.4 KB Download 391

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỐT CÁN BỘ MÔN CỦA TRƯỜNG THPT Version:Quản lí

SKKN Quản lí giáo dục

Tên SKKN:

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỐT CÁN BỘ MÔN CỦA TRƯỜNG THPT 

Áp dung: 

- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)

- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 118.7 KB Download 347

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Version:Quản lí

SKKN Quản lí giáo dục

Tên SKKN:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO  HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Áp dụng: 

- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)

- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....

 

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 240.36 KB Download 363

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƯỜNG THPT XXX Version:Quản lí

SKKN Quản lí giáo dục

Tên SKKN:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƯỜNG THPT XXX 

Áp dung: 

- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)

- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 315.46 KB Download 324

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THPT XXX NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Version:Quản lí

SKKN Quản lí giáo dục

Tên SKKN:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THPT XXX NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Áp dung: 

- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)

- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....

 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 141.3 KB Download 352

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC BẰNG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC HIỆN ĐẠI CHO HỌC SINH KHỐI 12 TRƯỜNG THPT XXX Version:Quản lí

SKKN Quản lí giáo dục

Tên SKKN:

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC BẰNG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC HIỆN ĐẠI CHO HỌC SINH  KHỐI 12  TRƯỜNG THPT XXX  

Áp dung: 

- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)

- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....

 

 

 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 104.19 KB Download 355

Link dự phòng

Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD phần IV - In được luôn
(Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung - hình thức)
 

STT

Tên sáng kiến kinh nghiệm QLGD

Tải về

Tải về

7082

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỐT CÁN BỘ MÔN CỦA TRƯỜNG THPT

Tải về

Tải về

7083

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC BẰNG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC HIỆN ĐẠI CHO HỌC SINH  KHỐI 12  TRƯỜNG THPT XXX  (QUẢN LÝ)

Tải về

Tải về

7084

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƯỜNG THPT XXX 

Tải về

Tải về

7085

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THPT XXX NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

Tải về

Tải về

7086

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG THPT  

Tải về

Tải về

7087

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XXX

Tải về

Tải về

7088

“BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT XXX THÀNH PHỐ XXY ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC”.

Tải về

Tải về

7089

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC Ở TRƯỜNG THPT XXX ".

Tải về

Tải về

7090

HIỆU TRƯỞNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TRONG CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Tải về

Tải về

7091

 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO  HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

Tải về

Tải về

Tai 3

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...