Thứ 223072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm quản lí giáo dục Phần V

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm quản lí giáo dục Phần V

Được đăng ngày Thứ ba, 31 Tháng 1 2017 23:04
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Quản lí giáo dục, ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

 

 

Files:

SKKN QLGD: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….

 
  Filesize 291.38 KB Download 410

SKKN QLGD: HIỆU TRƯỞNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TRONG CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

SKKN QLGD: HIỆU TRƯỞNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TRONG CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….

 
  Filesize 96.78 KB Download 391

SKKN QLGD: “Biện pháp quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường THPT XXX thành phố XXY đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….

 
  Filesize 243.13 KB Download 313

SKKN QLGD: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XXX

SKKN QLGD: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XXX

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….

 
  Filesize 125.46 KB Download 293

SKKN QLGD: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG THPT
SKKN QLGD: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG THPT  

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….

 
  Filesize 167.1 KB Download 345

SKKN QLGD: Một số biện pháp qu¶n lý cña HiÖu tr­ëng đối với hoạt động dạy học tại trường THPT XXX nh»m n©ng cao chÊt l­îng giáo dục”

SKKN QLGD: Một số bin pháp qu¶n lý cña HiÖu tr­ëng đối với hoạt động dạy họctại trường THPT XXXnh»m n©ng cao chÊt l­îng giáo dục

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….

 
  Filesize 143.83 KB Download 271

SKKN QLGD: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THPT XXX

SKKN QLGD: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THPT XXX

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….

 
  Filesize 114.05 KB Download 305

SKKN QLGD: Nâng cao hiệu quả giáo dục bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin và các thiết bị dạy học hiện đại cho học sinh khối 12 trường THPT xxx

SKKN QLGD: Nâng cao hiệu quả giáo dục bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin và các thiết bị dy hc hin đại cho học sinh  khối 12  trường THPT xxx 

 

 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….

 
  Filesize 96.58 KB Download 264

SKKN QLGD: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

SKKN QLGD:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….

 
  Filesize 236 KB Download 291

SKKN QLGD: KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỐT CÁN BỘ MÔN CỦA TRƯỜNG THPT

SKKN QLGD: KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỐT CÁN BỘ MÔN CỦA TRƯỜNG THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….

 
  Filesize 117.01 KB Download 299

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...