Thứ 223072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp Phần VII

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp Phần VII

Được đăng ngày Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 21:20
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm  hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công Chủ nhiệm .....

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

 

Files:

SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm lớp: Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm để xây dựng “Lớp học thân thiện – Học sinh tích cực”.

SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm lớp: Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm để xây dựng “Lớp học thân thiện – Học sinh tích cực”.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm, viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, viết báo cáo tiểu luận chủ nhiệm, ….

 
  Filesize 182.63 KB Download 2085

SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm lớp: Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiêm lớp.

SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm lớp: Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiêm lớp.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm, viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, viết báo cáo tiểu luận chủ nhiệm, ….

 
  Filesize 131.25 KB Download 1592

SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm lớp: Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh

SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm lớp: Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm, viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, viết báo cáo tiểu luận chủ nhiệm, ….

 
  Filesize 111.48 KB Download 1280

SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm lớp: Một số biện pháp nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh lớp 5 vùng dân tộc thiểu số”.

SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm lớp: Một số biện pháp nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh lớp 5 vùng dân tộc thiểu số”.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm, viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, viết báo cáo tiểu luận chủ nhiệm, ….

 
  Filesize 166.55 KB Download 555

SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm lớp: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN NẾP TỐT Ở LỚP CHỦ NHIỆM

SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm lớp: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN NẾP TỐT Ở LỚP CHỦ NHIỆM

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm, viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, viết báo cáo tiểu luận chủ nhiệm, ….

 
  Filesize 149.31 KB Download 1796

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...