Thứ 223072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung 11 Sáng kiến kinh nghiệm dành cho Văn thư, thủ quỹ, kế toán trường học

11 Sáng kiến kinh nghiệm dành cho Văn thư, thủ quỹ, kế toán trường học

Được đăng ngày Thứ hai, 12 Tháng 2 2018 10:24
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác văn phòng, thư viện, thiết bị thí nghiệm, ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

 (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

DANH MỤC SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM - ĐỀ TÀI NCKH KHỐI VĂN PHÒNG 
(VĂN THU-KẾ TOÁN - TẠP VỤ - BẢO VỆ - BẾP -THỦ QUĨ ....)
 
ĐÃ QUA KIỂM DUYỆT NỘI DUNG 
 
 STT      Tên SKKN  Tải về  
 1  SKKN thư viện: Tổ chức hoạt động cho bạn đọc mượn về nhà và đọc tại chỗ tại thư viện trường học giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện  Dowload  
 
2
 SKKN Kế toán: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VIỆC THEO DÕI, QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI TRƯỜNG HỌC, GIÚP CÔNG TÁC MUA SẮM, THANH LÍ BẢO QUẢN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN ĐÚNG QUI ĐỊNH  
 
 3  SKKN văn thư: NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC BẰNG VIỆC THỰ HIỆN GHI CHÉP SỔ SÁCH, LƯU GIỮ SỔ SÁCH CỦA CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ  
Dowload
 
 
4

 SKKN Văn thư: Biện pháp phân loại hồ sơ, công văn đi, công văn đến của cán bộ Văn thư giúp lưu trữ tốt và tìm kiếm  nhanh hồ sơ tài liệu, công văn đi và đến tại trường THPT  
Dowload
 
 
5
 SKKN Văn thư: SẮP XẾP, BỐ TRÍ TỬ HỒ SƠ VÀ LƯU TRỮ DANH MỤC HỒ SƠ TRÊN MÁY TÍNH GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ, SỔ SÁCH CÁC KHÓA HỌC  
Dowload
 
 6 SKKN Giáo vụ: Để làm tốt công tác giáo vụ ở trường THPT  Dowload  
 7  SKKN Văn thư: Một số kinh nghiệm  bảo quản tốt hồ sơ và lưu trữ văn bản trong trường học  Dowload  
 8  SKKN thư viện: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA NHÂN VIÊN THƯ VIỆN TRONG VIỆC BẢO QUẢN SÁCH, BÁO, TÀI LIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC  Dowload  
 
9
 SKKN Kế toán: KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN KIỂM SOÁT CHI VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ GỐC ĐỐI VỚI KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC  
Dowload
 
 
10
 SKKN Kế toán: Một số kinh nghiệm của kế toán về công tác tiền lương và các khoản trích theo lương ở các đơn vị trường học  
Dowload
 
 
11
 SKKN Thư viện: Kinh nghiệm xây dựng thư viện trường học xuất sắc góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường  
 

(Còn tiếp ...)

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...