Thứ 218062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu Tiểu luận-Luận văn ... Luận văn Tuyển tập Luận văn thạc sĩ Toán học (PII)

Tuyển tập Luận văn thạc sĩ Toán học (PII)

Được đăng ngày Thứ sáu, 09 Tháng 3 2018 21:08
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập Luận văn thạc sĩ Toán học (PII)

Định dạng: Word

Files:

Luận văn Thạc sĩ Toán: ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH MARKOV VÀO MÔ HÌNH RỦI RO TRONG BẢO HIỂM (XÁC SUẤT THỐNG KÊ)
 
  Filesize 816.71 KB Download 249

Luận văn Thạc sĩ Toán: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HÀM SINH
 
  Filesize 165.04 KB Download 247

Luận văn Thạc sĩ Toán: GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT GIẢI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA DẠY HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG PHƯƠNG TRÌNH
 
  Filesize 830.21 KB Download 234

Luận văn Thạc sĩ Toán: DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ GIẢI TÍCH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY KHẢ NĂNG LIÊN HỆ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC
 
  Filesize 1.69 MB Download 254

Luận văn Thạc sĩ Toán: TĂNG CƯỜNG LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ GIẢI TÍCH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 
  Filesize 1.69 MB Download 235

Luận văn Thạc sĩ Toán: BỒI DƯỠNG TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC
 
  Filesize 669.94 KB Download 247

Luận văn Thạc sĩ Toán: PHỐI HỢP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH VỚI PHÁT TRIỂN TƯ DUY HÀM CHO HỌC SINH THPT TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
 
  Filesize 1.43 MB Download 233

Luận văn Thạc sĩ Toán: QUAN ĐIỂM GIẢI TÍCH VỀ CÁC CÁCH TIẾP CẬN KHÁI NIỆM GIỚI HẠN VÀ VIỆC PHÁT HUY TTCNT CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ GIỚI HẠN Ở BẬC THPT
 
  Filesize 1.68 MB Download 239

Luận văn Thạc sĩ Toán: ỨNG DỤNG MẠNG NORON TRONG GIẢI BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH LỘ TRÌNH CHO ROBOT
 
  Filesize 1.34 MB Download 248

Luận văn Thạc sĩ Toán: THUẬT TOÁN FRAME -STEWART GIẢI BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI TỔNG QUÁT
 
  Filesize 1.82 MB Download 244

Luận văn Thạc sĩ Toán: GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC HÌNH HỌC 10 TRÊN CƠ SỞ PHỐI HỢP QUAN ĐIỂM DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ DẠY HỌC KIẾN TẠO
 
  Filesize 683.26 KB Download 241

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...