Thứ 319062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Địa lí

Giải bài tập Địa lí: Vẽ biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng bình quân sản lượng lúa theo đầu người

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng bình quân sản lượng lúa theo đầu người cả nước, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ cơ cấu diện tích và sản lượng lúa của hai vùng so với cả nước

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về tình hình sản xuất lúa cả nước, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ và phân tích cơ cấu vận chuyển hành khách của các phương tiện giao thông vận tải

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về số lượng hành khách vận chuyển phân theo phương tiện, hãy vẽ biểu đồ và phân tích cơ cấu vận chuyển hành khách của các phương tiện giao thông vận tải nước ta trong những 1995 và 2001.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thề hiện sự thay đổi về diện tích và sản lượng cây lương thực tại đồng bằng sông Hồng

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

 Cho bảng số liệu về tình hình sản xuất lương thực tại đồng bằng sông Hồng đưới đây hãy vẽ biểu đồ thề hiện sự thay đổi về diện tích và sản lượng cây lương thực tại đồng bằng sông Hồng.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: phân tích cơ cấu vận chuyển hàng hoá và hành khách của các phương tiện giao thông vận tải nước ta trong những năm 1995 và 2001.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về cơ cấu vận chuyển hàng hoá và cơ cấu số lượng hành khách phân theo phương tiện, hãy phân tích cơ cấu vận chuyển hàng hoá và hành khách của các phương tiện giao thông vận tải nước ta trong những năm 1995 và 2001.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ và nhận xét tình hình phân bố dân cư cả nước và tại đồng bằng sông Hồng.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về diện tích, dân số năm 1999 của đồng bằng sông Hồng so với cả nước. Hãy vẽ biểu đồ và nhận xét tình hình phân bố dân cư cả nước và tại đồng bằng sông Hồng.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ công nghiệp nước ta trong các năm 1977, 1992 và 1999

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về giá trị công nghiệp phân theo các vùng lãnh thổ, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ công nghiệp nước ta trong các năm 1977, 1992 và 1999.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thể cơ cấu khách du lịch quốc tế tới Việt Nam trong các năm 1995- 2001

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong các năm 1995- 2001 phân theo phương tiện hãy vẽ biểu đồ thể cơ cấu khách du lịch quốc tế tới Việt Nam trong thời gian nói trên.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ về một số chỉ tiêu chính về sản xuất công nghiệp của trung tâm công nghiệp

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về một số chỉ tiêu chính về sản xuất công nghiệp của trung tâm công nghiệp Hà Nội và trung tâm công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 1999 (% so với cả nước).

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện số vốn đầu tư, số dự án và số vốn pháp định phân theo các giai đoạn.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ 1988 đến nay. Hãy vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện số vốn đầu tư, số dự án và số vốn pháp định phân theo các giai đoạn.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ công nghiệp nước ta

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về giá trị công nghiệp phân theo các vùng lãnh thổ, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ công nghiệp nước ta trong thời gian 1977, 1992 và 1999.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ và nhận xét sự thay đổi cán cân và cơ cấu thị trường ngoại thương nước ta

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về tình hình phát triển ngoại thương nước ta các năm 1995- 2001, vẽ biểu đồ và nhận xét sự thay đổi cán cân và cơ cấu thị trường ngoại thương nước ta trong các năm nói trên.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ và nhận xét sự thay đổi cơ cấu công nghiệp nước ta

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về cơ cấu công nghiệp nước ta phân theo hai nhóm ngành công nghiệp A và B. Từ bảng số liệu hãy vẽ biểu đồ và nhận xét sự thay đổi cơ cấu công nghiệp nước ta trong thời gian nói trên. (Đơn vị %.)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí vẽ biểu đồ nửa đường tròn thể hiện cán cân xuất nhập khẩu của ngành ngoại thương nước ta trong các năm 1995, 2001

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về giá trị xuất khẩu, nhập khẩu phân theo thị trường các châu lục hãy vẽ biểu đồ nửa đường tròn thể hiện cán cân xuất nhập khẩu của ngành ngoại thương nước ta trong các năm 1995, 2001. Từ bảng số liệu và biểu đồ hãy nhận xét và rút ra những kết luận cần thiết.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ về diện tích cho sản phẩm và sản lượng cây cao su của hai vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng cao su mủ khô dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thể hiện vị trí của hai vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên trong diện tích cho sản phẩm và sản lượng cây cao su của nước ta năm 1985 và 1992.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Tính giá trị xuất khẩu, nhập khẩu

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

 Cho bảng số liệu dưới đây về giá trị các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu cảu nước ta trong hai năm 1960 và 2001.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thể hiện vị trí của hai vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên trong sản xuất cà phê của nước ta

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng cà phê nhân dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thể hiện vị trí của hai vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên trong sản xuất cà phê của nước ta năm 1985, 1992. Từ biểu đồ đã vẽ và bảng số liệu hãy nhận xét tình hình sản xuất cà phê nước ta trong thời gian 1985 - 1992.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ và xét sự về cơ cấu số lượng máy diện thoại phân theo các vùng

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

 Cho bảng số liệu dưới đây về lượng máy điện thoại ở Việt Nam trong các năm 1995 và 2001 phân theo vùng.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ hình cột và phân tích tính hình phát triển của ngành mía đuờng nước ta

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về diện tích mía và sản lượng đường mật và đường kết tinh trong thời gian 1995 -2000. Hãy vẽ biểu đồ hình cột và phân tích tính hình phát triển của ngành mía đuờng nước ta trong thời gian nói trên.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: phân tích cơ cấu vận chuyển hàng hoá và luân chuyển hàng hoá của các phương tiện giao thông vận tải nước ta trong những 1995 và 2001.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về khối lượng vận chuyển hàng hoá và khối lượng luân chuyển hàng hoá, hãy phân tích cơ cấu vận chuyển hàng hoá và luân chuyển hàng hoá của các phương tiện giao thông vận tải nước ta trong những 1995 và 2001.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: phân tích tính hình phát triển của cây công nghiệp lâu năm nước ta trong thời gian 1990-2001

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta trong thời gian 1990-2001. Hãy phân tích tính hình phát triển của cây công nghiệp lâu năm nước ta trong thời gian trên.

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...