Thứ 319062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Địa lí

Phạm vi lãnh thổ của một nước thường bao gồm những bộ phận nào? Trình bày khái quát phạm vi lãnh thổ nước ta.

Hỏi: Phạm vi lãnh thổ của một nước thường bao gồm những bộ phận nào? Trình bày khái quát phạm vi lãnh thổ nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - Thi ĐHCĐ - Thi HSG)

Xem tiếp...

Hãy cho biết toạ độ địa lí Việt Nam. Qua toạ độ địa lí đó, em biết được điều gì?

Hỏi: Hãy cho biết toạ độ địa lí Việt Nam. Qua toạ độ địa lí đó, em biết được điều gì?

(Câu hỏi thuộc nội dung chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐH - HSG)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng bình quân sản lượng lúa theo đầu người

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng bình quân sản lượng lúa theo đầu người cả nước, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

Xem tiếp...

Vị trí địa lí mang đến những thuận lợi và khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội nước ta?

Hỏi: Vị trí địa lí mang đến những thuận lợi và khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội nước ta?

(Câu hỏi thuộc chương trình địa lí lớp 12 - dành cho ôn thi TNTHPT, ĐHCĐ, HSG)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ cơ cấu diện tích và sản lượng lúa của hai vùng so với cả nước

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về tình hình sản xuất lúa cả nước, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

Xem tiếp...

Vị trí địa lí của Việt Nam có những đặc điểm gì?

Hỏi:Vị trí địa lí của Việt Nam có những đặc điểm gì?

(Câu hỏi thuộc chương trình Đia lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐHCĐ - HSG môn Địa lí)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thề hiện sự thay đổi về diện tích và sản lượng cây lương thực tại đồng bằng sông Hồng

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

 Cho bảng số liệu về tình hình sản xuất lương thực tại đồng bằng sông Hồng đưới đây hãy vẽ biểu đồ thề hiện sự thay đổi về diện tích và sản lượng cây lương thực tại đồng bằng sông Hồng.

Xem tiếp...

Công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước đã đạt được những thành tựu nào?

diacauHỏi: Công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước đã đạt được những thành tựu nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí - 12; Dành cho ôn thi TNTHPT, ĐHCĐ, HSG)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ và nhận xét tình hình phân bố dân cư cả nước và tại đồng bằng sông Hồng.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về diện tích, dân số năm 1999 của đồng bằng sông Hồng so với cả nước. Hãy vẽ biểu đồ và nhận xét tình hình phân bố dân cư cả nước và tại đồng bằng sông Hồng.

Xem tiếp...

Hãy nêu những sự kiện để chứng tỏ nước ta đang từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới?

diacauHỏi:  Hãy nêu những sự kiện để chứng tỏ nước ta đang từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới?

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thể cơ cấu khách du lịch quốc tế tới Việt Nam trong các năm 1995- 2001

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong các năm 1995- 2001 phân theo phương tiện hãy vẽ biểu đồ thể cơ cấu khách du lịch quốc tế tới Việt Nam trong thời gian nói trên.

Xem tiếp...

Công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn nào?

diacauHỏi: Công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí lớp 12 -  dành cho ôn thi TN THPT, ĐHCĐ, HSG)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện số vốn đầu tư, số dự án và số vốn pháp định phân theo các giai đoạn.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ 1988 đến nay. Hãy vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện số vốn đầu tư, số dự án và số vốn pháp định phân theo các giai đoạn.

Xem tiếp...

Tại sao nước ta phải đặt ra vấn đề đổi mới kinh tế - xã hội?

diacauHỏi: Tại sao nước ta phải đặt ra vấn đề đổi mới kinh tế - xã hội?

(Câu hỏi thuộc chương trình lớp 12 - Môn  Địa lí).

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ và nhận xét sự thay đổi cán cân và cơ cấu thị trường ngoại thương nước ta

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về tình hình phát triển ngoại thương nước ta các năm 1995- 2001, vẽ biểu đồ và nhận xét sự thay đổi cán cân và cơ cấu thị trường ngoại thương nước ta trong các năm nói trên.

Xem tiếp...

Đường lối Đổi mới từ Đại hội VI (1986) đưa nền kinh tế -xã hội nước ta phát triển theo những xu thế nào?

Hỏi: Đường lối Đổi mới từ Đại hội VI (1986) đưa nền kinh tế -xã hội nước ta phát triển theo những xu thế nào? (Nội dung thuộc lớp 12, Môn Địa lí)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí vẽ biểu đồ nửa đường tròn thể hiện cán cân xuất nhập khẩu của ngành ngoại thương nước ta trong các năm 1995, 2001

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về giá trị xuất khẩu, nhập khẩu phân theo thị trường các châu lục hãy vẽ biểu đồ nửa đường tròn thể hiện cán cân xuất nhập khẩu của ngành ngoại thương nước ta trong các năm 1995, 2001. Từ bảng số liệu và biểu đồ hãy nhận xét và rút ra những kết luận cần thiết.

Xem tiếp...

Phân loại bài thực hành địa lí

Việc phân loại bài tập địa lí khá phức tạp, cần nắm vững: đặc điểm, hình dạng đặc trưng của biểu đồ, ưu thế khi thể hiện, số liệu, các bước thực hiện khi vẽ để phù hợp với yêu cầu của đề ra.

(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Tính giá trị xuất khẩu, nhập khẩu

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

 Cho bảng số liệu dưới đây về giá trị các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu cảu nước ta trong hai năm 1960 và 2001.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: tính tỉ lệ gia tăng dân số của các nước, và của tổng số dân trong toàn khu vực trong các năm 1998- 2000 và nhận xét

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

 Cho bảng số liệu sau đây về số dân của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hãy tính tỉ lệ gia tăng dân số của các nước, và của tổng số dân trong toàn khu vực trong các năm 1998- 2000 và nhận xét tình hình tăng dân số và các biện pháp giải quyết vấn đề dân số ở các nước Đông Nam Á

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ và xét sự về cơ cấu số lượng máy diện thoại phân theo các vùng

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

 Cho bảng số liệu dưới đây về lượng máy điện thoại ở Việt Nam trong các năm 1995 và 2001 phân theo vùng.

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...