thứ 721072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Địa lí

Hãy cho biết nguyên nhân hình thành gió mùa mùa đông.

Hỏi: Hãy cho biết nguyên nhân hình thành gió mùa mùa đông.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy trình bày hoạt động của gió mùa mùa đông ở nước ta.

Hỏi:  Hãy trình bày hoạt động của gió mùa mùa đông ở nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Các thế mạnh và các hạn chế của khu vực đồng bằng ở nước ta.

diacauHỏi: Hãy nêu các thế mạnh và các hạn chế của khu vực đồng bằng ở nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Nguyên nhân nào mang lại lượng mưa và độ ẩm lớn cho nước ta? Hãy chứng minh rằng, nước ta có lượng mưa và độ ẩm lớn.

Hỏi: Nguyên nhân nào mang lại lượng mưa và độ ẩm lớn cho nước ta? Hãy chứng minh rằng, nước ta có lượng mưa và độ ẩm lớn.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Địa hình miền đồi núi có quan hệ như thế nào với địa hình đồng bằng?

diacauHỏi: Địa hình miền đồi núi có quan hệ như thế nào với địa hình đồng bằng?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy trình bày những biểu hiện của tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta.

Hỏi: Hãy trình bày những biểu hiện của tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Việc sử dụng đất và rừng không hợp lí ở miền đồi núi Việt Nam đã gây nên những hậu quả gì?

diacauHỏi: Việc sử dụng đất và rừng không hợp lí ở miền đồi núi Việt Nam đã gây nên những hậu quả gì ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Nhân tố nào tạo nên tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta?

Hỏi: Nhân tố nào tạo nên tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Địa hình đồi núi nước ta có những mặt hạn chế nào?

diacauHởi: Địa hình đồi núi nước ta có những mặt hạn chế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Vấn đề quan trọng cần giải quyết trong chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển của nước ta là gì? Phát triển tổng hợp kinh tế biển của nước ta bao gồm những ngành nào?

Hỏi: Vấn đề quan trọng cần giải quyết trong chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển của nước ta là gì? Phát triển tổng hợp kinh tế biển của nước ta bao gồm những ngành nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy nêu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của khu vực đồi núi.

diacauHỏi: Hãy nêu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của khu vực đồi núi.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Biển Đông đã gây ra những khó khăn gì cho nước ta?

Hỏi: Biển Đông đã gây ra những khó khăn gì cho nước ta?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy trình bày những đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung

diacauHỏi: Hãy trình bày những đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TNTHPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Biển Đông

Hỏi: Hãy trình bày các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Biển Đông.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long?

diacauHỏi: Hãy trình bày những đặc điểm của đồng bằng sông Hồng và những đặc điểm của đồng bằng sông Cửu Long. Những đặc điểm giống và khác nhau giữa Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long?

Xem tiếp...

Ảnh hưởng của Biển Đông tới sự phát triển của hệ sinh thái ven biển

Hỏi:  Hãy cho biết ảnh hưởng của Biển Đông tới sự phát triển của hệ sinh thái ven biển?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Với địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ, nước ta có những thuận lợi gì?

diacauHỏi: Với địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ, nước ta có những thuận lợi gì ?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Mối quan hệ giữa hướng chảy của các dòng hải lưu với gió mùa.

Hỏi: Hãy cho biết mối quan hệ giữa hướng chảy của các dòng hải lưu với gió mùa.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

 

Xem tiếp...

Phân vùng địa hình đồi núi ở nước ta?

diacauHỏi: Địa hình đồi núi nước ta được chia thành mấy vùng? Đó là những vùng nào? Trình bày đặc điểm của địa hình mỗi vùng đó.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Biển Đông có những đặc điểm gì?Biển Đông có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu và địa hình nước ta?

Hỏi: Biển Đông có những đặc điểm gì? Biển Đông có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu và địa hình nước ta?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Địa hình đồi núi có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu, sinh vật và thổ nhưỡng ở nước ta?

diacauHỏi: Địa hình đồi núi có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu, sinh vật và thổ nhưỡng ở nước ta?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - CĐĐH - HSG)

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...