Thứ 628022020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Địa lí

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng như thế nào đến các ngành sản xuất công nghiệp - xây dựng, lâm nghiệp, thuỷ sản, giao thông vận tải, du lịch?

Hỏi: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng như thế nào đến các ngành sản xuất công nghiệp - xây dựng, lâm nghiệp, thuỷ sản, giao thông vận tải, du lịch?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở nước ta như thế nào?

Hỏi: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở nước ta như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hoạt động của gió mùa mùa hạ ở nước ta?

Hỏi: Hãy trình bày hoạt động của gió mùa mùa hạ ở nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy nêu những biểu hiện của sinh vật nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

Hỏi: Hãy nêu những biểu hiện của sinh vật nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Gió mùa mùa đông đã mang lại những thuận lợi và khó khăn gì cho nước ta

Hỏi: Gió mùa mùa đông đã mang lại những thuận lợi và khó khăn gì cho nước ta?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Đất feralit có đặc tính gì và ảnh hưởng như thế nào đến trồng trọt?

Hỏi: Đất feralit có đặc tính gì và ảnh hưởng như thế nào đến trồng trọt?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy cho biết nguyên nhân hình thành gió mùa mùa đông.

Hỏi: Hãy cho biết nguyên nhân hình thành gió mùa mùa đông.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy nêu những biểu hiện của đất nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

Hỏi: Hãy nêu những biểu hiện của đất nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy trình bày hoạt động của gió mùa mùa đông ở nước ta.

Hỏi:  Hãy trình bày hoạt động của gió mùa mùa đông ở nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Nhân tố nào đã tạo ra đặc điểm của sông ngòi nước ta?

Hỏi: Nhân tố nào đã tạo ra đặc điểm của sông ngòi nước ta?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Nguyên nhân nào mang lại lượng mưa và độ ẩm lớn cho nước ta? Hãy chứng minh rằng, nước ta có lượng mưa và độ ẩm lớn.

Hỏi: Nguyên nhân nào mang lại lượng mưa và độ ẩm lớn cho nước ta? Hãy chứng minh rằng, nước ta có lượng mưa và độ ẩm lớn.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy nêu những biểu hiện của sông ngòi nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

Hỏi: Hãy nêu những biểu hiện của sông ngòi nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy trình bày những biểu hiện của tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta.

Hỏi: Hãy trình bày những biểu hiện của tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Vì sao vùng đồi núi nước ta lại phát triển địa hình xâm thực?

Hỏi: Vì sao vùng đồi núi nước ta lại phát triển địa hình xâm thực?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Nhân tố nào tạo nên tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta?

Hỏi: Nhân tố nào tạo nên tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Những biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

Hỏi: Hãy nêu những biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Vấn đề quan trọng cần giải quyết trong chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển của nước ta là gì? Phát triển tổng hợp kinh tế biển của nước ta bao gồm những ngành nào?

Hỏi: Vấn đề quan trọng cần giải quyết trong chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển của nước ta là gì? Phát triển tổng hợp kinh tế biển của nước ta bao gồm những ngành nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực ở nước ta như thế nào?

Hỏi: Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực ở nước ta như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Biển Đông đã gây ra những khó khăn gì cho nước ta?

Hỏi: Biển Đông đã gây ra những khó khăn gì cho nước ta?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Gió mùa mùa hạ mang đến cho nước ta những thuận lợi và khó khăn gì?

Hỏi : Gió mùa mùa hạ mang đến cho nước ta những thuận lợi và khó khăn gì?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Biển Đông

Hỏi: Hãy trình bày các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Biển Đông.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...