Thứ 319062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT Phần 11

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT Phần 11

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Tin học THPT.

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THPT Phần 11

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THPT Phần 10

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Lịch sử THPT.

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT (PII)

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THPT

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục - Quốc phòng THPT Phần 10

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục - Quốc phòng THPT Phần 10

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục - Quốc phòng THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Thể dục - Quốc phòng THPT.

Xem tiếp...

KHO sáng kiên kinh nghiệm thể dục, giáo dục quốc phòng THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Thể dục, GDQP lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Xem tiếp...

5 bài giảng Chính trị dành cho chính trị viên Dân quân, Tự vệ, CQQS cấp quận, tỉnh

5 Bài giảng Chính trị dành cho chính trị viên Dân quân, Tự vệ 

Áp dụng:  Nộp hội thao, hội thi giáo án, ra quân huấn luyện, giảng bài cho lực lượng dân quân, tự vệ, cấp xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, quận đội, tỉnh đội, ...

Tải về dùng được luôn (Lưu ý cần sửa tên Chính trị viên, đơn vị ở trang bìa)

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, đề tài NCKHSPUD môn TIn học THPT (PI)

Mô tả

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

Môn: Tin học

Phạm vi: THPT

Áp dụng: Viết SKKN môn Tin học, Viết đề tài NCKHSPUD môn Tin học, Viết Tiểu luận Tin học

Xem tiếp...

SKKN môn Tin học THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tin học lớp 10, 11, 12.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

SKKN môn thể dục - GDQP THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Thể dục, GDQP lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. 

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc sử dụng để học tập, luyện tập thể dục - thể hình, tác phong quân sự)

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí THPT Phần III

- Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Vật lí 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

- Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm  Vật lí   THPT, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí  THPT, viết Tiểu luận Vật lí  THPT

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn vật lí lớp 10 (Phần I)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn vật lí lớp 10 (Phần I)

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 10, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 10, Viết tiểu luận PPGD Vật lí 10, 

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm tin học THPT (Phần 3)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tin học lớp 10, 11, 12.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THPT Phần 2

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Lịch sử lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm thế dục quốc phòng phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm thế dục quốc phòng phần 3

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Thể dục - Quốc phòng an ninh ớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word, Font  chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Dowload tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Lịch sử lớp 10, 11, 12.

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Lịch sử lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word, Font  chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm GDCD THPT (PIII)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm GDCD THPT (PIII)

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn giáo dục công dân, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn giáo dục công dân,  viết tiểu luận PPGD môn GDCD

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Tin học phần 4

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Tin học phần IV

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tin học lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word, Font  chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn vật lí lớp 12 phần 1

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn vật lí lớp 12 phần 1


Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Dowload tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tin học THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tin học lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. 

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN, NCHKSPUD môn Tin học THPT (phần 5)

Dưới đây là các SKKN. NCKHSPUD môn Tin THPT

Định dạng: Word

Font: Times New Roman

Tài liệu đã được kiểm duyệt nội dung.

Xem tiếp...

Dowload sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Thể dục, GDQP lớp 10, 11, 12.

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Thể dục, GDQP lớp 10, 11, 12. (Trong tuyển tập 1001 SKKN Thể dục, GDQP do bantintuvan.com sưu tầm, biên tập, định dạng lại font chữ)

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...