Thứ 319062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm khối văn phòng trường học

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác văn phòng, thư viện, thiết bị thí nghiệm, ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

DANH MỤC 1001 SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM - ĐỀ TÀI NCKH KHỐI VĂN PHÒNG VĂN THU-KẾ TOÁN - TẠP VỤ - BẢO VỆ - BẾP -THỦ QUĨ ....)

Xem tiếp...

29 SKKN, Tiểu luận, đề tài về Quản lí giáo dục

Dưới đây là danh sách các SKKN, tiểu luận, đề tài nghiên cứu KHSPUD về quản lí  giáo dục. Nguồn các tài liệu được sưu tầm trên các báo khoa học GD, internet hoặc sưu tầm từ các cửa hàng đĩa CD  khu vực ĐHSPHN, ĐHQG, CĐSPHN, CBQLGD Giáp Bát  ....  Các tài liệu đều ở dạng định dạng word, bộ font chữ theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp Phần 2

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm  hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công Chủ nhiệm .....

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm văn thư, kế toán, thư viện trường học -II

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác văn phòng, thư viện, thiết bị thí nghiệm, .....

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm văn thư, kế toán, thủ quỹ, thư viện trường học (Phần 2)

Kho sáng kiến kinh nghiệm Văn phòng

Nguồn: Sưu tầm trên internet 

Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

(VĂN THƯ-KẾ TOÁN - TẠP VỤ - BẢO VỆ - BẾP -THỦ QUĨ-THIẾT BỊ)

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp Phần VI

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm  hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công Chủ nhiệm .....

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm văn phòng: Kế toán, văn thư, thủ quĩ) Phần II

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm văn phòng: Kế toán, văn thư, thủ quĩ) Phần II

Áp dụng:  Viết sáng kiến kinh nghiệm kế toán, văn thư, thủ quỹ, văn phòng ...

Xem tiếp...

15 sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong quản lí giáo dục

Tập hợp 15 sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong quản lí giáo dục các trường mầm non, tiểu học, THCS,THPT, TTGDTX, Trưởng khoa, Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ, nghề, Chuyên viên phòng GD&ĐT, trưởng phó phòng GD, giám đốc sở GD, phó giám đốc sở GD, văn phòng, cục, vụ, viện .....  Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. 

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm quản lí GD-Tiểu học (01)

Mô tả:

Lĩnh vực: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Phạm vi: QLGD, Tiểu học

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp Phần V

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm  hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công Chủ nhiệm .....

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

 

Xem tiếp...

KHO Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp

KHO Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp 

Định dạng: Word

Áp dụng: Dành cho viết SKKN của GVCN, YTham khảo học tập để làm công tác chủ nhiệm tốt

Xem tiếp...

KHO SKKN quản lí mầm non (PI)

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm

LĨnh vực: QLGD mầm non

Áp dụng: Dành cho CNQLGD mầm non tham khảo để viết SKKN, viết tiểu luận QLGD

Định dạng: Word.

Xem tiếp...

21 Sáng kiến kinh nghiệm dành cho cán bộ quản lí giáo dục

21 Sáng kiến kinh nghiệm dành cho cán bộ quản lí giáo dục

Định dạng: Word

Áp dụng: Viết SKKN Quản lí giáo dục, Viết đề tài NCKHSPUD QLGD, Viết Tiểu luận QLGD, Viết Tiểu luận trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm quản lí giáo dục Phần Iv

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Quản lí giáo dục, ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPGD quản lí giáo dục (Phần tiếp theo)

Dưới đây là KHO sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác Quản lí giáo dục ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Sử dụng: Nộp SKKN, đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận QLGD, Chuyên đề QLGD, Tham khảo áp dụng trong QLGD 

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)
Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD phần III - In được luôn

(Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung - hình thức)
Dowload tất cả

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm quản lí giáo dục Phần III

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Quản lí giáo dục, ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

 

 

Xem tiếp...

KHO Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp (THPT-01)

Mô tả

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD

LĨnh vực: Chủ nhiệm lớp

Phạm vi áp dụng: THPT

(KHông cần đăng ký, đăng nhập vẫn tải được về để tham khảo)

Xem tiếp...

SKKN văn thư, kế toán, thư viện trường học -I

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác văn phòng, thư viện, thiết bị thí nghiệm, ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD CÔNG TÁC QUẢN LÝ THPT - PHẦN 12

TUYỂN TẬP ĐỀ TÀI NCKHSPUD CÔNG TÁC QUẢN LÝ THPT - PHẦN 12

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Phần thứ 4)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm dành cho cán bộ quản lí giáo dục

Định dạng: Word

Áp dụng: Viết SKKN Quản lí giáo dục, Viết đề tài NCKHSPUD QLGD, Viết Tiểu luận QLGD, Viết Tiểu luận trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp (PIV)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp (PIV)

Viết Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp; Viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, SKKN Chủ nhiệm

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

loading...