Quay về Bạn đang ở trang: Home Điểm thi Điểm chuẩn 2017 Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017- 2018 Tỉnh Quảng Ngãi

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017- 2018 Tỉnh Quảng Ngãi

Được đăng ngày Chủ nhật, 02 Tháng 7 2017 09:54
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Quảng Ngãi

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Quảng Ngãi năm học 2017 - 2018

 

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT trường Chuyên Lê Khiết tỉnh Quảng Ngãi như sau: 
Chuyên Lê Khiết
Soạn tin
Chuyên Anh
31963
Soạn HS 31963 gửi 8785
Chuyên Toán
31964
Soạn HS 31964 gửi 8785
Chuyên Hóa
31965
Soạn HS 31965 gửi 8785
Chuyên Văn
31966
Soạn HS 31966 gửi 8785
Chuyên  Lý
31967
Soạn HS 31967 gửi 8785
Chuyên Sinh
31968
Soạn HS 31968 gửi 8785
Chuyên Tin
31969
Soạn HS 31969 gửi 8785
Chuyên Lịch sử
31970
Soạn HS 31970 gửi 8785
Lớp không chuyên
31971
Soạn HS 31971 gửi 8785
Chuyên Địa lý
31972
Soạn HS 31972 gửi 8785
 
Để tham khảo DkDC2017, thứ tự DkDC2017 (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 24) vào lớp 10 năm học 2017-2018 công lập tỉnh Quảng Ngãi soạn tin:
Soạn HS dấucách Mã trường gửi 8785

 Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Quảng Ngãi như sau: 

Tên trường
Soạn tin
Ba Gia
31939
Soạn HS 31939  gửi 8785
Bình Sơn
31940
Soạn HS 31940  gửi 8785
Chu Văn An
31941
Soạn HS 31941  gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
31942
Soạn HS 31942  gửi 8785
Lê Quý Đôn
31943
Soạn HS 31943  gửi 8785
Lê Trung Đình
31944
Soạn HS 31944  gửi 8785
Lương Thế Vinh
31945
Soạn HS 31945  gửi 8785
Nguyễn Công Phương
31946
Soạn HS 31946  gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
31947
Soạn HS 31947  gửi 8785
Phạm Văn Đồng
31948
Soạn HS 31948  gửi 8785
Số 1 Đức Phổ
31949
Soạn HS 31949  gửi 8785
số 1 Nghĩa Hành
31950
Soạn HS 31950  gửi 8785
số 1 Tư Nghĩa
31951
Soạn HS 31951  gửi 8785
số 2 Đức Phổ
31952
Soạn HS 31952  gửi 8785
số 2 Mộ Đức
31953
Soạn HS 31953  gửi 8785
số 2 Nghĩa Hành
31954
Soạn HS 31954  gửi 8785
số 2 Tư Nghĩa
31955
Soạn HS 31955  gửi 8785
Sơn Mỹ
31956
Soạn HS 31956  gửi 8785
Thu Xà
31957
Soạn HS 31957  gửi 8785
Trần Kỳ Phong
31958
Soạn HS 31958  gửi 8785
Trần Quang Diệu
31959
Soạn HS 31959  gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
31960
Soạn HS 31960  gửi 8785
Vạn Tường
31961
Soạn HS 31961  gửi 8785
Võ Nguyên Giáp
31962
Soạn HS 31962  gửi 8785

 Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2016 và các năm trước như sau

Để xen điểm chuẩn tuyển sinh   vào lớp 10 năm học 2016-2017 vào lớp chuyên bằng cách soạn tịn:

 Soạn HS dấucách Mãchuyên gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào từng lớp 10 chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi năm học 2016-2017 như sau: 

Tên trường

Soạn tin

Chuyên Lê Khiết

 

Chuyên Toán

Soạn HS 23280 gửi 8785

Chuyên  Lý

Soạn HS 23281 gửi 8785

Chuyên Hóa

Soạn HS 23282 gửi 8785

Chuyên Sinh

Soạn HS 23283 gửi 8785

Chuyên Văn

Soạn HS 23284 gửi 8785

Chuyên Anh

Soạn HS 23285 gửi 8785

Chuyên Tin

Soạn HS 23286 gửi 8785

Lớp không chuyên

Soạn HS 23287 gửi 8785

Chuyên Lịch sử

Soạn HS 23288 gửi 8785

Chuyên Địa lý

Soạn HS 23289 gửi 8785

 

Tên trường
Soạn tin
- Trường THPT Bình Sơn
Soạn HS 13015 gửi 8785
- Trường THPT Trần Quốc Tuấn
Soạn HS 13016 gửi 8785
- Trường THPT số 1 Tư Nghĩa
Soạn HS 13017 gửi 8785
- Trường THPT số 2 Mộ Đức
Soạn HS 13018 gửi 8785
- Trường THPT số 1 Đức Phổ
Soạn HS 13019 gửi 8785
- THPT Võ Nguyên Giáp
Soạn HS 13020 gửi 8785
- Trường THPT số 1 Nghĩa Hành
Soạn HS 13021 gửi 8785
- Trường THPT Trần Kỳ Phong
Soạn HS 13022 gửi 8785
- Trường THPT Lê Quý Đôn
Soạn HS 13023 gửi 8785
- Trường THPT Vạn Tường
Soạn HS 13024 gửi 8785
- Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Soạn HS 13025 gửi 8785
- Trường THPT Ba Gia
Soạn HS 13026 gửi 8785
- Trường THPT Sơn Mỹ
Soạn HS 13027 gửi 8785
- Trường THPT Lê Trung Đình
Soạn HS 13028 gửi 8785
- Trường THPT Chu Văn An
Soạn HS 13029 gửi 8785
- Trường THPT số 2 Tư Nghĩa
Soạn HS 13030 gửi 8785
- Trường THPT Thu Xà
Soạn HS 13031 gửi 8785
- Trường THPT Phạm Văn Đồng
Soạn HS 13032 gửi 8785
- Trường THPT Nguyễn Công Trứ
Soạn HS 13033 gửi 8785
- Trường THPT Trần Quang Diệu
Soạn HS 13034 gửi 8785
- Trường THPT Lương Thế Vinh
Soạn HS 13035 gửi 8785
- Trường THPT số 2 Đức Phổ
Soạn HS 13036 gửi 8785
- Trường THPT Nguyễn Công Phương
Soạn HS 13037 gửi 8785
- Trường THPT số 2 Nghĩa Hành
Soạn HS 13038 gửi 8785
Chuyên Lê Khiết- Toán
Soạn HS 13039 gửi 8785
Chuyên Lê Khiết-  Lý
Soạn HS 13040 gửi 8785
Chuyên Lê Khiết- Hóa
Soạn HS 13041 gửi 8785
Chuyên Lê Khiết- Sinh
Soạn HS 13042 gửi 8785
Chuyên Lê Khiết- Văn
Soạn HS 13043 gửi 8785
Chuyên Lê Khiết- Anh
Soạn HS 13044 gửi 8785
Chuyên Lê Khiết- Tin
Soạn HS 13045 gửi 8785
Chuyên Lê Khiết- không chuyên
Soạn HS 13046 gửi 8785
Chuyên: Lịch sử
Soạn HS 13047 gửi 8785
Chuyên: Địa lý
Soạn HS 13048 gửi 8785

 

Xem điểm chuẩn vào lớp 10,Tỉnh Quảng Ngãi, Điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Quảng Ngãi, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...