Thứ 319062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Điểm thi Điểm chuẩn 2018 Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2018 - 2019 Tỉnh Vĩnh Long

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2018 - 2019 Tỉnh Vĩnh Long

Được đăng ngày Thứ sáu, 01 Tháng 6 2018 08:01
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 Tỉnh Vĩnh Long. Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Vĩnh Long năm học 2018 - 2019

 Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm học 2018-2019

Liên quan

Soạn: HS VL+ Tên trường gửi 8785

Trong đó

VL: Là ký hiệu Vĩnh Long

Tên trường: Viết liền, không dấu

Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Lưu Văn Liệt

Soạn HS VLLưuVanViet gửi 8785

 

STT

Trường THPT

Soạn tin

1

Lưu Văn Liệt

Soạn HS VLLuuVanLiet gửi 8785

2

Nguyễn Thông

Soạn HS VLNguyenThong gửi 8785

3

Trưng Vương

Soạn HS VLTrungVuong gửi 8785

4

Vĩnh Long

Soạn HS VLVinhLong gửi 8785

5

Năng khiếu TDTT

Soạn HS VLNangkhieuTDTT gửi 8785

6

Phạm Hùng

Soạn HS VLPhamHung gửi 8785

7

Phú Quới

Soạn HS VLPhuQuoi gửi 8785

8

Hòa Ninh

Soạn HS VLHoaNinh gửi 8785

9

Mang Thít

Soạn HS VLMangThit gửi 8785

10

Nguyễn Văn Thiệt

Soạn HS VLNguyenVanThiet gửi 8785

11

Mỹ Phước

Soạn HS VLMyPhuoc gửi 8785

12

Võ Văn Kiệt

Soạn HS VLVoVanKiet gửi 8785

13

Nguyễn Hiếu Tự

Soạn HS VLNguyenHieuTu gửi 8785

14

Hiếu Phụng

Soạn HS VLHieuPhung gửi 8785

15

Hiếu Nhơn

Soạn HS VLHieuNhon gửi 8785

16

Bình Minh

Soạn HS VLBinhMinh gửi 8785

17

Hoàng Thái Hiếu

Soạn HS VLHoangThaiHieu gửi 8785

18

Tân Quới

Soạn HS VLTanQuoi gửi 8785

19

Tân Lược

Soạn HS VLTanLuoc gửi 8785

20

Mỹ Thuận

Soạn HS VLMyThuan gửi 8785

21

Trần Đại Nghĩa

Soạn HS VLTranDaiNghia gửi 8785

22

Tam Bình

Soạn HS VLTamBinh gửi 8785

23

Long Phú

Soạn HS VLLongPhu gửi 8785

24

Phú Thịnh

Soạn HS VLPhuThinh gửi 8785

25

Phan Văn Hòa

Soạn HS VLPhanVanHoa gửi 8785

26

Trà Ôn

Soạn HS VLTraOn gửi 8785

27

Lê Thanh Mừng

Soạn HS VLLeThanhMung gửi 8785

28

Hựu Thành

Soạn HS VLHuuThanh gửi 8785

29

Vĩnh Xuân

Soạn HS VLVinhXuan gửi 8785

30

Hòa Bình

Soạn HS VLHoaBinh gửi 8785

 

 Cách 2. 

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019  tỉnh Vĩnh Long bạn soạn tin như sau:

 Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785

STT

Trường THPT

Soạn tin

1

Lưu Văn Liệt

32145

Soạn HS 32145 gửi 8785

2

Nguyễn Thông

32146

Soạn HS 32146 gửi 8785

3

Trưng Vương

32147

Soạn HS 32147 gửi 8785

4

Vĩnh Long

32148

Soạn HS 32148 gửi 8785

5

Năng khiếu TDTT

32149

Soạn HS 32149 gửi 8785

6

Phạm Hùng

32150

Soạn HS 32150 gửi 8785

7

Phú Quới

32151

Soạn HS 32151 gửi 8785

8

Hòa Ninh

32152

Soạn HS 32152 gửi 8785

9

Mang Thít

32153

Soạn HS 32153 gửi 8785

10

Nguyễn Văn Thiệt

32154

Soạn HS 32154 gửi 8785

11

Mỹ Phước

32155

Soạn HS 32155 gửi 8785

12

Võ Văn Kiệt

32156

Soạn HS 32156 gửi 8785

13

Nguyễn Hiếu Tự

32157

Soạn HS 32157 gửi 8785

14

Hiếu Phụng

32158

Soạn HS 32158 gửi 8785

15

Hiếu Nhơn

32159

Soạn HS 32159 gửi 8785

16

Bình Minh

32160

Soạn HS 32160 gửi 8785

17

Hoàng Thái Hiếu

32161

Soạn HS 32161 gửi 8785

18

Tân Quới

32162

Soạn HS 32162 gửi 8785

19

Tân Lược

32163

Soạn HS 32163 gửi 8785

20

Mỹ Thuận

32164

Soạn HS 32164 gửi 8785

21

Trần Đại Nghĩa

32165

Soạn HS 32165 gửi 8785

22

Tam Bình

32166

Soạn HS 32166 gửi 8785

23

Long Phú

32167

Soạn HS 32167 gửi 8785

24

Phú Thịnh

32168

Soạn HS 32168 gửi 8785

25

Phan Văn Hòa

32169

Soạn HS 32169 gửi 8785

26

Trà Ôn

32170

Soạn HS 32170 gửi 8785

27

Lê Thanh Mừng

32171

Soạn HS 32171 gửi 8785

28

Hựu Thành

32172

Soạn HS 32172 gửi 8785

29

Vĩnh Xuân

32173

Soạn HS 32173 gửi 8785

30

Hòa Bình

32174

Soạn HS 32174 gửi 8785

 

Lưu ý: Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu dự kiến căn cứ vảo

- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường

- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay

- Đề thi các môn năm nay

* Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi Đã có tại tiêu đề

Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 


Tên lớp

Soạn tin

Chuyên Toán

33724

Soạn HS 33724 gửi 8785

Chuyên Vật lý

33725

Soạn HS 33725 gửi 8785

Chuyên Hóa học

33726

Soạn HS 33726 gửi 8785

Chuyên Sinh học

33725

Soạn HS 33725 gửi 8785

Chuyên Ngữ văn

33728

Soạn HS 33728 gửi 8785

Chuyên Tiếng Anh

33729

Soạn HS 33729 gửi 8785

Lớp không chuyên

33730

Soạn HS 33730 gửi 8785

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...