Thứ 622062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Điểm thi Điểm chuẩn 2018 Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2018-2019

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2018-2019

Được đăng ngày Thứ sáu, 01 Tháng 6 2018 10:35
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 Tỉnh Tiền Giang. Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Tiền Giang năm học 2018 - 2019

 

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HS TGTêntrường gửi 8785
 
Trong đó
- TG: là ký hiệu tỉnh Tiền Giang
- Tên trường: Viết liền, không dấu
- TG và tên trường viết liền nhau
Ví dụ:
- Xem điểm chuẩn trường THPT Bình Đồng - Tiền Giang

Soạn HS TGBINHDONG gửi 8785
Trường THPT
Soạn tin
Bình Đông
Soạn HS TGBINHDONG gửi 8785
Bình Phục Nhứt
Soạn HS TGBINHPHUCNHUT gửi 8785
Cái Bè
Soạn HS TGCAIBE gửi 8785
Chợ Gạo
Soạn HS TGCHOGAO gửi 8785
Đốc Binh Kiều
Soạn HS TGDOCBINHKIEU gửi 8785
Dưỡng Điềm
Soạn HS TGDUONGDIEM gửi 8785
Gò Công
Soạn HS TGGOCONG gửi 8785
Gò Công Đông
Soạn HS TGGOCONGDONG gửi 8785
Huỳnh Văn Sâm
Soạn HS TGHUYNHVANSAM gửi 8785
Lê Thanh Hiền
Soạn HS TGLETHANHHIEN gửi 8785
Lê Văn Phẩm
Soạn HS TGLEVANPHAM gửi 8785
Long Bình
Soạn HS TGLONGBINH gửi 8785
Lưu Tấn Phát
Soạn HS TGLUUTANPHAT gửi 8785
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn HS TGNAMKYKHOINGHIA gửi 8785
Ngô Văn Nhạc
Soạn HS TGNGOVANNHAC gửi 8785
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HS TGNGUYENDINHCHIEU gửi 8785
Nguyễn Văn Côn
Soạn HS TGNGUYENVANCON gửi 8785
Nguyễn Văn Thìn
Soạn HS TGNGUYENVANTHIN gửi 8785
Nguyễn Văn Tiếp
Soạn HS TGNGUYENVANTIEP gửi 8785
Phạm Thành Trung
Soạn HS TGPHAMTHANHTRUNG gửi 8785
Phan Việt Thống
Soạn HS TGPHANVIETTHONG gửi 8785
Phú Thạnh
Soạn HS TGPHUTHANH gửi 8785
Phước Thạnh
Soạn HS TGPHUOCTHANH gửi 8785
Rạch Gầm - Xoài Mút
Soạn HS TGRACHGAM-XOAIMUT gửi 8785
Tân Hiệp
Soạn HS TGTANHIEP gửi 8785
Tân Phước
Soạn HS TGTANPHUOC gửi 8785
Tân Thới
Soạn HS TGTANTHOI gửi 8785
Thiên Hộ Dương
Soạn HS TGTHIENHODUONG gửi 8785
Thủ Khoa Huân
Soạn HS TGTHUKHOAHUAN gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn HS TGTRANHUNGDAO gửi 8785
Trần Văn Hoài
Soạn HS TGTRANVANHOAI gửi 8785
Trương Định
Soạn HS TGTRUONGDINH gửi 8785
Tứ Kiệt
Soạn HS TGTUKIET gửi 8785
Vĩnh Bình
Soạn HS TGVINHBINH gửi 8785
Vĩnh Kim 
Soạn HS TGVINHKIM  gửi 8785
Phú ThànhA
Soạn HS TGPHUTHANHA gửi 8785
 
Cách 2. Soạn tin theo mã trường
 
Soạn: HS mãtrường gửi 8785
 
Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:
Trường THPT
Soạn tin
Bình Đông
33254
Soạn HS 33254 gửi 8785
Bình Phục Nhứt
33255
Soạn HS 33255 gửi 8785
Cái Bè
33256
Soạn HS 33256 gửi 8785
Chợ Gạo
33257
Soạn HS 33257 gửi 8785
Đốc Binh Kiều
33258
Soạn HS 33258 gửi 8785
Dưỡng Điềm
33259
Soạn HS 33259 gửi 8785
Gò Công
33260
Soạn HS 33260 gửi 8785
Gò Công Đông
33261
Soạn HS 33261 gửi 8785
Huỳnh Văn Sâm
33262
Soạn HS 33262 gửi 8785
Lê Thanh Hiền
33263
Soạn HS 33263 gửi 8785
Lê Văn Phẩm
33264
Soạn HS 33264 gửi 8785
Long Bình
33265
Soạn HS 33265 gửi 8785
Lưu Tấn Phát
33266
Soạn HS 33266 gửi 8785
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
33267
Soạn HS 33267 gửi 8785
Ngô Văn Nhạc
33268
Soạn HS 33268 gửi 8785
Nguyễn Đình Chiểu
33269
Soạn HS 33269 gửi 8785
Nguyễn Văn Côn
33270
Soạn HS 33270 gửi 8785
Nguyễn Văn Thìn
33271
Soạn HS 33271 gửi 8785
Nguyễn Văn Tiếp
33272
Soạn HS 33272 gửi 8785
Phạm Thành Trung
33273
Soạn HS 33273 gửi 8785
Phan Việt Thống
33274
Soạn HS 33274 gửi 8785
Phú Thạnh
33275
Soạn HS 33275 gửi 8785
Phước Thạnh
33276
Soạn HS 33276 gửi 8785
Rạch Gầm - Xoài Mút
33277
Soạn HS 33277 gửi 8785
Tân Hiệp
33278
Soạn HS 33278 gửi 8785
Tân Phước
33279
Soạn HS 33279 gửi 8785
Tân Thới
33280
Soạn HS 33280 gửi 8785
Thiên Hộ Dương
33281
Soạn HS 33281 gửi 8785
Thủ Khoa Huân
33282
Soạn HS 33282 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
33283
Soạn HS 33283 gửi 8785
Trần Văn Hoài
33284
Soạn HS 33284 gửi 8785
Trương Định
33285
Soạn HS 33285 gửi 8785
Tứ Kiệt
33286
Soạn HS 33286 gửi 8785
Vĩnh Bình
33287
Soạn HS 33287 gửi 8785
Vĩnh Kim 
33288
Soạn HS 33288 gửi 8785
Phú Thành
33732
Soạn HS 33732 gửi 8785

Lưu ý: Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu dự kiến căn cứ vảo

- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường

- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay

- Đề thi các môn năm nay

* Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi Đã có tại tiêu đề

Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 


Để biết điểm chuẩn từng trường THPT tại Tiền Giang, bạn soạn tin như sau

STT

Trường THPT

Soạn tin

1

Bình Đông

Soạn HS 23351 gửi 8785

2

Bình Phục Nhứt

Soạn HS 23352 gửi 8785

3

Cái Bè

Soạn HS 23353 gửi 8785

4

Chợ Gạo

Soạn HS 23354 gửi 8785

5

Đốc Binh Kiều

Soạn HS 23355 gửi 8785

6

Dưỡng Điềm

Soạn HS 23356 gửi 8785

7

Gò Công

Soạn HS 23357 gửi 8785

8

Gò Công Đông

Soạn HS 23358 gửi 8785

9

Huỳnh Văn Sâm

Soạn HS 23359 gửi 8785

10

Lê Thanh Hiền

Soạn HS 23360 gửi 8785

11

Lê Văn Phẩm

Soạn HS 23361 gửi 8785

12

Long Bình

Soạn HS 23362 gửi 8785

13

Lưu Tấn Phát

Soạn HS 23363 gửi 8785

14

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Soạn HS 23364 gửi 8785

15

Ngô Văn Nhạc

Soạn HS 23365 gửi 8785

16

Nguyễn Đình Chiểu

Soạn HS 23366 gửi 8785

17

Nguyễn Văn Côn

Soạn HS 23367 gửi 8785

18

Nguyễn Văn Thìn

Soạn HS 23368 gửi 8785

19

Nguyễn Văn Tiếp

Soạn HS 23369 gửi 8785

20

Phạm Thành Trung

Soạn HS 23370 gửi 8785

21

Phan Việt Thống

Soạn HS 23371 gửi 8785

22

Phú Thạnh

Soạn HS 23372 gửi 8785

23

Phước Thạnh

Soạn HS 23373 gửi 8785

24

Rạch Gầm - Xoài Mút

Soạn HS 23374 gửi 8785

25

Tân Hiệp

Soạn HS 23375 gửi 8785

26

Tân Phước

Soạn HS 23376 gửi 8785

27

Tân Thới

Soạn HS 23377 gửi 8785

28

Thiên Hộ Dương

Soạn HS 23378 gửi 8785

29

Thủ Khoa Huân

Soạn HS 23379 gửi 8785

30

Trần Hưng Đạo

Soạn HS 23380 gửi 8785

31

Trần Văn Hoài

Soạn HS 23381 gửi 8785

32

Trương Định

Soạn HS 23382 gửi 8785

33

Tứ Kiệt

Soạn HS 23383 gửi 8785

34

Vĩnh Bình

Soạn HS 23384 gửi 8785

35

Vĩnh Kim 

Soạn HS 23385 gửi 8785

36

Chuyên Tiền Giang

Soạn HS 23386 gửi 8785

37

Chuyên Ngữ văn

Soạn HS 23387 gửi 8785

38

Chuyên Toán

Soạn HS 23388 gửi 8785

39

Chuyên Tiếng Anh

Soạn HS 23389 gửi 8785

40

Chuyên Địa

Soạn HS 23390 gửi 8785

41

Chuyên Lý

Soạn HS 23391 gửi 8785

42

Chuyên Tin học

Soạn HS 23392 gửi 8785

43

Chuyên Hóa

Soạn HS 23393 gửi 8785

44

Chuyên Sinh

Soạn HS 23394 gửi 8785

45

Hệ Không chuyên 

Soạn HS 23395 gửi 8785


Để biết Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT Tỉnh Tiền Giang, bạn soạn tin như sau
 
Trường
Soạn tin
Bình Đông
Soạn HS 16738 gửi 8785
Bình Phục Nhứt
Soạn HS 16739 gửi 8785
Cái Bè
Soạn HS 16740 gửi 8785
Chợ Gạo
Soạn HS 16741 gửi 8785
Đốc Binh Kiều
Soạn HS 16742 gửi 8785
Dưỡng Điềm
Soạn HS 16743 gửi 8785
Gò Công
Soạn HS 16744 gửi 8785
Gò Công Đông
Soạn HS 16745 gửi 8785
Huỳnh Văn Sâm
Soạn HS 16746 gửi 8785
Lê Thanh Hiền
Soạn HS 16747 gửi 8785
Lê Văn Phẩm
Soạn HS 16748 gửi 8785
Long Bình
Soạn HS 16749 gửi 8785
Lưu Tấn Phát
Soạn HS 16750 gửi 8785
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn HS 16751 gửi 8785
Ngô Văn Nhạc
Soạn HS 16752 gửi 8785
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HS 16753 gửi 8785
Nguyễn Văn Côn
Soạn HS 16754 gửi 8785
Nguyễn Văn Thìn
Soạn HS 16755 gửi 8785
Nguyễn Văn Tiếp
Soạn HS 16756 gửi 8785
Phạm Thành Trung
Soạn HS 16757 gửi 8785
Phan Việt Thống
Soạn HS 16758 gửi 8785
Phú Thạnh
Soạn HS 16759 gửi 8785
Phước Thạnh
Soạn HS 16760 gửi 8785
Rạch Gầm NV2: Xoài Mút
Soạn HS 16761 gửi 8785
Tân Hiệp
Soạn HS 16762 gửi 8785
Tân Phước
Soạn HS 16763 gửi 8785
Tân Thới
Soạn HS 16764 gửi 8785
Thiên Hộ Dương
Soạn HS 16765 gửi 8785
Thủ Khoa Huân
Soạn HS 16766 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn HS 16767 gửi 8785
Trần Văn Hoài
Soạn HS 16768 gửi 8785
Trương Định
Soạn HS 16769 gửi 8785
Tứ Kiệt
Soạn HS 16770 gửi 8785
Vĩnh Bình
Soạn HS 16771 gửi 8785
Vĩnh Kim 
Soạn HS 16772 gửi 8785
Chuyên Ngữ văn
Soạn HS 16773 gửi 8785
Chuyên Toán
Soạn HS 16774 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
Soạn HS 16775 gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn HS 16776 gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HS 16777 gửi 8785
Chuyên Tin học
Soạn HS 16778 gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HS 16779 gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HS 16780 gửi 8785
Chuyên hệ Không chuyên
Soạn HS 16781 gửi 8785
 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...