Thứ 322052018

bantintuvan24.7@gmail.com

Thời trang

Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Phú Thọ năm học 2017 - 2018

Được đăng ngày Thứ hai, 20 Tháng 2 2017 07:40
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Phú Thọ

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 TỉnhPhú Thọ năm học 2017 - 2018

Đang cập nhật dữ liệu

Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn lớp 10 năm học 2016-2017 của Phú Thọ như sau:

Sở GD&ĐT Phú Thọ đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017. Để xem điểm chuẩn lớp 10 năm học 2016-2017 tại Phú Thọ, bạn soạn tin nhắn như sau: 

I. Xem điểm chuẩn trường THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ

Chuyên Hùng Vương- Phú Thọ

Soạn tin

Toán chuyên

Soạn: HS 24191 gửi 8785

Tin học chuyên

Soạn: HS 24192 gửi 8785

Vật lý chuyên

Soạn: HS 24193 gửi 8785

Hóa học chuyên

Soạn: HS 24194 gửi 8785

Sinh học chuyên

Soạn: HS 24195 gửi 8785

Ngữ văn chuyên

Soạn: HS 24196 gửi 8785

Sử chuyên

Soạn: HS 24197 gửi 8785

Địa chuyên

Soạn: HS 24198 gửi 8785

Tiếng Anh chuyên

Soạn: HS 24199 gửi 8785

Tiếng Pháp chuyên

Soạn: HS 24200 gửi 8785

Lớp không chuyên

Soạn: HS 24201 gửi 8785

 

 

Chuyên Hùng Vương- Phú Thọ

Soạn tin

Toán chuyên

Soạn: HS 24191 gửi 8785

Tin học chuyên

Soạn: HS 24192 gửi 8785

Vật lý chuyên

Soạn: HS 24193 gửi 8785

Hóa học chuyên

Soạn: HS 24194 gửi 8785

Sinh học chuyên

Soạn: HS 24195 gửi 8785

Ngữ văn chuyên

Soạn: HS 24196 gửi 8785

Sử chuyên

Soạn: HS 24197 gửi 8785

Địa chuyên

Soạn: HS 24198 gửi 8785

Tiếng Anh chuyên

Soạn: HS 24199 gửi 8785

Tiếng Pháp chuyên

Soạn: HS 24200 gửi 8785

Lớp không chuyên

Soạn: HS 24201 gửi 8785

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...