Thời trang

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hưng Yên năm học 2018-2019

Được đăng ngày Thứ năm, 01 Tháng 2 2018 09:56
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 Tỉnh Thái Bình. Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Bình năm học 2018 - 2019

 

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Hưng Yên bạn soạn tin như sau:

 

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HS HYTêntrường gửi 8785

Trong đó

HY là ký hiệu của Hưng Yên

Tên trường: Viết không dấu, liền nhau

Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường THPT Ân Thi  Soạn tin như sau:

Soạn HS HYANTHI gửi 8785

Trường THPT

Soạn tin

Ân Thi

Soạn HS HYANTHI gửi 8785

Đức Hợp

Soạn HS HYDUCHOP gửi 8785

Dương Quảng Hàm

Soạn HS HYDUONGQUANGHAM gửi 8785

Hoàng Hoa Thám

Soạn HS HYHOANGHOATHAM gửi 8785

Hưng Yên

Soạn HS HYHUNGYEN gửi 8785

Khoái Châu

Soạn HS HYKHOAICHAU gửi 8785

Kim Động

Soạn HS HYKIMDONG gửi 8785

Minh Châu

Soạn HS HYMINHCHAU gửi 8785

Mỹ Hào

Soạn HS HYMYHAO gửi 8785

Nam Khoái Châu

Soạn HS HYNAMKHOAICHAU gửi 8785

Nam Phù Cừ

Soạn HS HYNAMPHUCU gửi 8785

Nghĩa Dân

Soạn HS HYNGHIADAN gửi 8785

Nguyễn Siêu

Soạn HS HYNGUYENSIEU gửi 8785

Nguyễn Thiện Thuật

Soạn HS HYNGUYENTHIENTHUAT gửi 8785

Nguyễn Trung Ngạn

Soạn HS HYNGUYENTRUNGNGAN gửi 8785

Phạm Ngũ Lão

Soạn HS HYPHAMNGULAO gửi 8785

Phù Cừ

Soạn HS HYPHUCU gửi 8785

Tiên Lữ

Soạn HS HYTIENLU gửi 8785

Trần Hưng Đạo

Soạn HS HYTRANHUNGDAO gửi 8785

Trần Quang Khải

Soạn HS HYTRANQUANGKHAI gửi 8785

Triệu Quang Phục  

Soạn HS HYTRIEUQUANGPHUC  gửi 8785

Trưng Vương

Soạn HS HYTRUNGVUONG gửi 8785

Văn Giang

Soạn HS HYVANGIANG gửi 8785

Văn Lâm

Soạn HS HYVANLAM gửi 8785

Yên Mỹ

Soạn HS HYYENMY gửi 8785

 

Cách 2. Soạn tin theo Mã trường

 

Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống


Cụ thể như sau: 

 

Các trường THPT công lập Hưng Yên năm học 2017-2018.

 

STT

Trường THPT

Soạn tin

1

Ân Thi

31642

Soạn HS 31642 gửi 8785

2

Đức Hợp

31643

Soạn HS 31643 gửi 8785

3

Dương Quảng Hàm

31644

Soạn HS 31644 gửi 8785

4

Hoàng Hoa Thám

31645

Soạn HS 31645 gửi 8785

5

Hưng Yên

31646

Soạn HS 31646 gửi 8785

6

Khoái Châu

31647

Soạn HS 31647 gửi 8785

7

Kim Động

31648

Soạn HS 31648 gửi 8785

8

Minh Châu

31649

Soạn HS 31649 gửi 8785

9

Mỹ Hào

31650

Soạn HS 31650 gửi 8785

10

Nam Khoái Châu

31651

Soạn HS 31651 gửi 8785

11

Nam Phù Cừ

31652

Soạn HS 31652 gửi 8785

12

Nghĩa Dân

31653

Soạn HS 31653 gửi 8785

13

Nguyễn Siêu

31654

Soạn HS 31654 gửi 8785

14

Nguyễn Thiện Thuật

31655

Soạn HS 31655 gửi 8785

15

Nguyễn Trung Ngạn

31656

Soạn HS 31656 gửi 8785

16

Phạm Ngũ Lão

31657

Soạn HS 31657 gửi 8785

17

Phù Cừ

31658

Soạn HS 31658 gửi 8785

18

Tiên Lữ

31659

Soạn HS 31659 gửi 8785

19

Trần Hưng Đạo

31660

Soạn HS 31660 gửi 8785

20

Trần Quang Khải

31661

Soạn HS 31661 gửi 8785

21

Triệu Quang Phục  

31662

Soạn HS 31662 gửi 8785

22

Trưng Vương

31663

Soạn HS 31663 gửi 8785

23

Văn Giang

31664

Soạn HS 31664 gửi 8785

24

Văn Lâm

31665

Soạn HS 31665 gửi 8785

25

Yên Mỹ

31666

Soạn HS 31666 gửi 8785

 

Liên quan

Đối với trường THPT Chuyên

 

STT

 

LỚP

Soạn tin

 

1

 

Toán

32010

Soạn HS 32010 gửi 8785

 

2

 

Tin học

32011

Soạn HS 32011 gửi 8785

 

3

 

Vật lí

32012

Soạn HS 32012 gửi 8785

 

4

 

Hóa học

32013

Soạn HS 32013 gửi 8785

 

5

 

Sinh học

32014

Soạn HS 32014 gửi 8785

 

6

 

Ngữ văn

32015

Soạn HS 32015 gửi 8785

 

7

 

Lịch sử

32016

Soạn HS 32016 gửi 8785

 

8

 

Địa lí

32017

Soạn HS 32017 gửi 8785

 

9

 

Tiếng Anh

32018

Soạn HS 32018 gửi 8785

Điểm chuẩn vào lớp 10   Hưng Yên năm học 2018-2019

 

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10   Hưng Yên năm học 2018-2019 bấm vào đây

 

điểm chuẩn, Hưng Yên, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10,

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...