Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm học 2017 - 2018

Được đăng ngày Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 19:59
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Nghệ An

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An năm học 2017 - 2018

 

Đang cập nhật dữ liệu

Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn lớp 10 Nghệ An năm 2016-2017 như sau

Theo kết quả phê duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 của Nghệ An năm học 2016-2017, trường có điểm chuẩn cao  nhất là 37,9 điểm, phía ngược lại, điểm chuẩn thấp nhất là 8.75 điểm

 Để xem điểm chuẩn mỗi trường THPT năm 2016-2017 tại Nghệ An, bạn soạn tin như sau:

 

Tên trường THPT

Soạn tin

Anh Sơn 1

Soạn HS dấu cách 24202 gửi 8785

Diễn Châu 2

Soạn HS dấu cách 24203 gửi 8785

Diễn Châu 3

Soạn HS dấu cách 24204 gửi 8785

Diễn Châu 4

Soạn HS dấu cách 24205 gửi 8785

Diễn Châu 5

Soạn HS dấu cách 24206 gửi 8785

Đô Lương 1

Soạn HS dấu cách 24207 gửi 8785

Đô Lương 2

Soạn HS dấu cách 24208 gửi 8785

Đô Lương 3

Soạn HS dấu cách 24209 gửi 8785

Đô Lương 4

Soạn HS dấu cách 24210 gửi 8785

Đông Hiếu

Soạn HS dấu cách 24211 gửi 8785

Huỳnh Thúc Kháng

Soạn HS dấu cách 24212 gửi 8785

Kim Liên

Soạn HS dấu cách 24213 gửi 8785

Nam Đàn 1

Soạn HS dấu cách 24214 gửi 8785

Nguyễn Đức Mậu

Soạn HS dấu cách 24215 gửi 8785

Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu)

Soạn HS dấu cách 24216 gửi 8785

Phạm Hồng Thái

Soạn HS dấu cách 24217 gửi 8785

Phan Đăng Lưu

Soạn HS dấu cách 24218 gửi 8785

Quỳ Hợp

Soạn HS dấu cách 24219 gửi 8785

Quỳnh Lưu 1

Soạn HS dấu cách 24220 gửi 8785

Quỳnh Lưu 2

Soạn HS dấu cách 24221 gửi 8785

Quỳnh Lưu 3

Soạn HS dấu cách 24222 gửi 8785

Quỳnh Lưu 4

Soạn HS dấu cách 24223 gửi 8785

Tân Kỳ 3

Soạn HS dấu cách 24224 gửi 8785

Tây Hiếu

Soạn HS dấu cách 24225 gửi 8785

Yên Thành 2

Soạn HS dấu cách 24226 gửi 8785

 

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...