Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm học 2017 - 2018

Được đăng ngày Thứ ba, 11 Tháng 7 2017 09:59
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Nghệ An

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An năm học 2017 - 2018

 - Đến thời điểm này, hơn 50% các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018. So với các năm trước, điểm chuẩn năm nay có nhiều thay đổi và cao hơn năm trước từ 2 - 3 điểm.

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay tất cả các trường xét duyệt theo NV1 đã công bố điểm chuẩn. 
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An năm học 2017 - 2018

Cách 1. Soạn tin theo tên trường như sau: 
 
Soạn HS NATentruong gửi 8785
 
Trong đó
NA: Là ký hiệu tỉnh Nghệ An
Tên trường: Viết liền, không dấu
 
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Huỳnh Thúc Kháng - Nghệ An
 
Soạn HS NAHUYNHTHUCKHANG gửi 8785

STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
Anh Sơn 1
Soạn: HS NAANHSON1 gửi 8785
2
Diễn Châu 2
Soạn: HS NADIENCHAU2 gửi 8785
3
Diễn Châu 3
Soạn: HS NADIENCHAU3 gửi 8785
4
Diễn Châu 4
Soạn: HS NADIENCHAU4 gửi 8785
5
Diễn Châu 5
Soạn: HS NADIENCHAU5 gửi 8785
6
Đô Lương 1
Soạn: HS NADOLUONG1 gửi 8785
7
Đô Lương 2
Soạn: HS NADOLUONG2 gửi 8785
8
Đô Lương 3
Soạn: HS NADOLUONG3 gửi 8785
9
Đô Lương 4
Soạn: HS NADOLUONG4 gửi 8785
10
Đông Hiếu
Soạn: HS NADONGHIEU gửi 8785
11
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn: HS NAHUYNHTHUCKHANG gửi 8785
12
Kim Liên
Soạn: HS NAKIMLIEN gửi 8785
13
Nam Đàn 1
Soạn: HS NANAMDAN1 gửi 8785
14
Nguyễn Đức Mậu
Soạn: HS NANGUYENDUCMAU gửi 8785
15
Nguyễn Xuân Ôn
Soạn: HS NANGUYENXUANON gửi 8785
16
Phạm Hồng Thái
Soạn: HS NAPHAMHONGTHAI gửi 8785
17
Phan Đăng Lưu
Soạn: HS NAPHANDANGLUU gửi 8785
18
Quỳ Hợp
Soạn: HS NAQUYHOP gửi 8785
19
Quỳnh Lưu 1
Soạn: HS NAQUYNHLUU1 gửi 8785
20
Quỳnh Lưu 2
Soạn: HS NAQUYNHLUU2 gửi 8785
21
Quỳnh Lưu 3
Soạn: HS NAQUYNHLUU3 gửi 8785
22
Quỳnh Lưu 4
Soạn: HS NAQUYNHLUU4 gửi 8785
23
Tân Kỳ 3
Soạn: HS NATANKY3 gửi 8785
24
Tây Hiếu
Soạn: HS NATAYHIEU gửi 8785
25
Yên Thành 2
Soạn: HS NAYENTHANH2 gửi 8785
26
Bắc Yên Thành
Soạn: HS NABACYENTHANH gửi 8785
27
Hoàng Mai
Soạn: HS NAHOANGMAI gửi 8785
28
Quỳ Hợp 2
Soạn: HS NAQUYHOP2 gửi 8785
29
THPT1/5
Soạn: HS NATHPT15 gửi 8785
30
Lê Hồng Phong
Soạn: HS NALê Hồng Phong gửi 8785
31
Nam Đàn
Soạn: HS NANAMDAN gửi 8785

 
 
Cách 2. Soạn tin theo mã trường
Soạn HS Mãtrường gửi 8785

Ví dụ Soạn HS 31891 gửi 8785
 
STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
Anh Sơn 1
31891
Soạn: HS 31891 gửi 8785
2
Diễn Châu 2
31892
Soạn: HS 31892 gửi 8785
3
Diễn Châu 3
31893
Soạn: HS 31893 gửi 8785
4
Diễn Châu 4
31894
Soạn: HS 31894 gửi 8785
5
Diễn Châu 5
31895
Soạn: HS 31895 gửi 8785
6
Đô Lương 1
31896
Soạn: HS 31896 gửi 8785
7
Đô Lương 2
31897
Soạn: HS 31897 gửi 8785
8
Đô Lương 3
31898
Soạn: HS 31898 gửi 8785
9
Đô Lương 4
31899
Soạn: HS 31899 gửi 8785
10
Đông Hiếu
31900
Soạn: HS 31900 gửi 8785
11
Huỳnh Thúc Kháng
31901
Soạn: HS 31901 gửi 8785
12
Kim Liên
31902
Soạn: HS 31902 gửi 8785
13
Nam Đàn 1
31903
Soạn: HS 31903 gửi 8785
14
Nguyễn Đức Mậu
31904
Soạn: HS 31904 gửi 8785
15
Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu)
31905
Soạn: HS 31905 gửi 8785
16
Phạm Hồng Thái
31906
Soạn: HS 31906 gửi 8785
17
Phan Đăng Lưu
31907
Soạn: HS 31907 gửi 8785
18
Quỳ Hợp
31908
Soạn: HS 31908 gửi 8785
19
Quỳnh Lưu 1
31909
Soạn: HS 31909 gửi 8785
20
Quỳnh Lưu 2
31910
Soạn: HS 31910 gửi 8785
21
Quỳnh Lưu 3
31911
Soạn: HS 31911 gửi 8785
22
Quỳnh Lưu 4
31912
Soạn: HS 31912 gửi 8785
23
Tân Kỳ 3
31913
Soạn: HS 31913 gửi 8785
24
Tây Hiếu
31914
Soạn: HS 31914 gửi 8785
25
Yên Thành 2
31915
Soạn: HS 31915 gửi 8785
 Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau
Soạn HS NA + tenlopchuyen gửi 8785
 
Trong đó
- NA: Là ký hiệu của Nghệ An
- Tên lớp chuyên viết liền, không dấu

Ví dụ: Bạn xem điểm chuẩn lớp chuyên toán trường Chuyên Phan Bộ Châu - Nghệ An
Soạn HS NACHUYENTOAN gửi 8785

Điểm chuẩn sẽ gửi tới bạn ngay lập tức.
 
Cụ thể như sau
Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn HS NACHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Nga
Soạn HS NACHUYENNGA gửi 8785
Chuyên Tin
Soạn HS NACHUYENTIN gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HS NACHUYENLY gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HS NACHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HS NACHUYENSINH gửi 8785
Chuyên Văn
Soạn HS NACHUYENVAN gửi 8785
Chuyên Sử
Soạn HS NACHUYENSU gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn HS NACHUYENDIA gửi 8785
Chuyên Anh
Soạn HS NACHUYENANH gửi 8785
Chuyên Pháp
Soạn HS NACHUYENPHAP gửi 8785
Chuyên KHTN
Soạn HS NACHUYENKHTN gửi 8785
Chuyên Ngữ
Soạn HS NACHUYENNGU gửi 8785

 Để xem điểm chuẩn mỗi trường THPT năm 2016-2017 tại Nghệ An, bạn soạn tin như sau:

Tên trường THPT

Soạn tin

Anh Sơn 1

Soạn HS dấu cách 24202 gửi 8785

Diễn Châu 2

Soạn HS dấu cách 24203 gửi 8785

Diễn Châu 3

Soạn HS dấu cách 24204 gửi 8785

Diễn Châu 4

Soạn HS dấu cách 24205 gửi 8785

Diễn Châu 5

Soạn HS dấu cách 24206 gửi 8785

Đô Lương 1

Soạn HS dấu cách 24207 gửi 8785

Đô Lương 2

Soạn HS dấu cách 24208 gửi 8785

Đô Lương 3

Soạn HS dấu cách 24209 gửi 8785

Đô Lương 4

Soạn HS dấu cách 24210 gửi 8785

Đông Hiếu

Soạn HS dấu cách 24211 gửi 8785

Huỳnh Thúc Kháng

Soạn HS dấu cách 24212 gửi 8785

Kim Liên

Soạn HS dấu cách 24213 gửi 8785

Nam Đàn 1

Soạn HS dấu cách 24214 gửi 8785

Nguyễn Đức Mậu

Soạn HS dấu cách 24215 gửi 8785

Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu)

Soạn HS dấu cách 24216 gửi 8785

Phạm Hồng Thái

Soạn HS dấu cách 24217 gửi 8785

Phan Đăng Lưu

Soạn HS dấu cách 24218 gửi 8785

Quỳ Hợp

Soạn HS dấu cách 24219 gửi 8785

Quỳnh Lưu 1

Soạn HS dấu cách 24220 gửi 8785

Quỳnh Lưu 2

Soạn HS dấu cách 24221 gửi 8785

Quỳnh Lưu 3

Soạn HS dấu cách 24222 gửi 8785

Quỳnh Lưu 4

Soạn HS dấu cách 24223 gửi 8785

Tân Kỳ 3

Soạn HS dấu cách 24224 gửi 8785

Tây Hiếu

Soạn HS dấu cách 24225 gửi 8785

Yên Thành 2

Soạn HS dấu cách 24226 gửi 8785

 

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...