Thời trang

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lạng Sơn năm học 2017 - 2018

Được đăng ngày Thứ năm, 02 Tháng 3 2017 21:06
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Lạng Sơn

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lạng Sơn năm học 2017 - 2018

 

Đang cập nhật dữ liệu

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn lớp 10 Lạng Sơn năm học 2016-2017 như sau

Sở GD&ĐT  Lạng Sơn đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2016-2017. Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau

Soạn HS daucach Mãtrường gửi 8785

 

Trường THPT

Soạn tin

Việt Bắc 

Soạn: HS 24334 gửi 8785

Hữu Lũng

Soạn: HS 24335 gửi 8785

Can Lộc

Soạn: HS 24336 gửi 8785

Đồng Đăng 

Soạn: HS 24337 gửi 8785

Bắc Sơn

Soạn: HS 24338 gửi 8785

Bình Gia

Soạn: HS 24339 gửi 8785

Chi Lăng

Soạn: HS 24340 gửi 8785

Hòa Bình

Soạn: HS 24341 gửi 8785

Văn Lãng

Soạn: HS 24342 gửi 8785

Đồng Bành

Soạn: HS 24343 gửi 8785

Tràng Định

Soạn: HS 24344 gửi 8785

Văn Quan

Soạn: HS 24345 gửi 8785

Lương Văn Tri

Soạn: HS 24346 gửi 8785

Lộc Bình

Soạn: HS 24347 gửi 8785

Vũ Lễ

Soạn: HS 24348 gửi 8785

Na Dương

Soạn: HS 24349 gửi 8785

Vân Nham

Soạn: HS 24350 gửi 8785

Đinh Lập

Soạn: HS 24351 gửi 8785

Tú Đoạn 

Soạn: HS 24352 gửi 8785

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...