Thứ 322052018

bantintuvan24.7@gmail.com

Thời trang

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lạng Sơn năm học 2017 - 2018

Được đăng ngày Thứ năm, 02 Tháng 3 2017 21:06
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Lạng Sơn

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lạng Sơn năm học 2017 - 2018

 Đang cập nhật dữ liệu

 

Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau
Soạn HS daucach Mãtrường gửi 8785
 

 

Trường
Soạn tin
Việt Bắc 
33490
Soạn HS 33490 gửi 8785
Can Lộc
33491
Soạn HS 33491 gửi 8785
Đồng Đăng 
33492
Soạn HS 33492 gửi 8785
Lộc Bình
33493
Soạn HS 33493 gửi 8785
Na Dương
33494
Soạn HS 33494 gửi 8785
Tú Đoạn 
33495
Soạn HS 33495 gửi 8785
Đinh Lập
33496
Soạn HS 33496 gửi 8785
Văn Lãng
33497
Soạn HS 33497 gửi 8785
Tràng Định
33498
Soạn HS 33498 gửi 8785
Văn Quan
33499
Soạn HS 33499 gửi 8785
Lương Văn Tri
33500
Soạn HS 33500 gửi 8785
Bình Gia
33501
Soạn HS 33501 gửi 8785
Bắc Sơn
33502
Soạn HS 33502 gửi 8785
Vũ Lễ
33503
Soạn HS 33503 gửi 8785
Chi Lăng
33504
Soạn HS 33504 gửi 8785
Đồng Bành
33505
Soạn HS 33505 gửi 8785
Hòa Bình
33506
Soạn HS 33506 gửi 8785
Hữu Lũng
33507
Soạn HS 33507 gửi 8785
Vân Nham
33508
Soạn HS 33508 gửi 8785
 

 

Lưu ý: Dữ liệu hiện tại chúng tôi Căn cứ vào lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT Tỉnh Lạng Sơn các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; tỉ lệ chọi vào 10; - Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh Lạng Sơn, Đề thi và đáp án các môn thi … để phân tích, đưa dự kiến.

 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn lớp 10 Lạng Sơn năm học 2016-2017 như sau

Sở GD&ĐT  Lạng Sơn đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2016-2017. Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau

Soạn HS daucach Mãtrường gửi 8785

 

Trường THPT

Soạn tin

Việt Bắc 

Soạn: HS 24334 gửi 8785

Hữu Lũng

Soạn: HS 24335 gửi 8785

Can Lộc

Soạn: HS 24336 gửi 8785

Đồng Đăng 

Soạn: HS 24337 gửi 8785

Bắc Sơn

Soạn: HS 24338 gửi 8785

Bình Gia

Soạn: HS 24339 gửi 8785

Chi Lăng

Soạn: HS 24340 gửi 8785

Hòa Bình

Soạn: HS 24341 gửi 8785

Văn Lãng

Soạn: HS 24342 gửi 8785

Đồng Bành

Soạn: HS 24343 gửi 8785

Tràng Định

Soạn: HS 24344 gửi 8785

Văn Quan

Soạn: HS 24345 gửi 8785

Lương Văn Tri

Soạn: HS 24346 gửi 8785

Lộc Bình

Soạn: HS 24347 gửi 8785

Vũ Lễ

Soạn: HS 24348 gửi 8785

Na Dương

Soạn: HS 24349 gửi 8785

Vân Nham

Soạn: HS 24350 gửi 8785

Đinh Lập

Soạn: HS 24351 gửi 8785

Tú Đoạn 

Soạn: HS 24352 gửi 8785

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...